Projekto paŽanga

Apsaugos tikslų „Natura 2000“ vietovėms ir palankios apsaugos būklės kriterijų nustatymas EB svarbos rūšims

Gamtosaugos priemonių integracija į miškotvarką

Gamtotvarkos planavimas – proceso tobulinimas ir planų rengimas

Šlapynių buveinių atkūrimas ir biomasės tvarkymo metodų testavimas
„Natura 2000“ tinklo plėtra
Gyvulių ganymo skatinimas atvirų buveinių palaikymui ir išsaugojimui

Gamtosaugos priemonių integracija į žemės ūkį

Visuomenės supažindinimas su daugialype „Natura 2000“ nauda

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinis-analitinis centras
Gebėjimų ir žinių stiprinimas vystant inovatyvius biologinės įvairovės apsaugos, populiacijų ir buveinių vertinimo metodus
Gebėjimų stiprinimas
Projekto veiksmų poveikio monitoringas
Projekto viešinimas ir bendradarbiavimas

Prioritetinių veiksmų programa (PAF – Prioritized Actions Framework)

Projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” (LIFE IP PAF-NATURALIT ), Nr. LIFE16 IPE/LT/016 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika. Už tinklalapyje pateikiamą informaciją visą atsakomybę prisiima autoriai. Čia pateikiamas turinys nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę.