Studijos ir leidiniai

Studijos. Gairės. Leidiniai

miškas resized

8

„Vilmorus“ atlikta Lietuvos gyventojų apklausa apie miškų valdymo politiką 

2021.03.22

7
„Natura 2000“ tinklo socio-ekonominės naudos vertinimo studija
2020.10.08

Socio-economic benefit assessment study of the Natura 2000 network

6
Kontroliuojamas deginimas – pagalba gamtai
2020.08.28
5

Gamtotvarkos priemonių planavimas. Proceso peržiūra ir tobulinimas

2019.06.06
4

Dr. Gerald Schwarz, Dr. Steffen Noleppa. Overview on EU good practices on innovative agri-environmental measures

2019.05.03
3

Gamtotvarkinė priemonė – kontroliuojamas miško paklotės deginimas

2019.04.30
2
Mokomųjų filmų ciklas „GIS taikymas gamtosaugoje“
2019.02.21
1

Europos Bendrijos svarbos rūšių ir buveinių tvarkymo problemos miško žemėje

2019.01.30

Viešinimo medžiaga

4
Algirdas Klimavičius. Natura 2000 Lietuvoje
2019.01.09
3
LIFE integruotasis projektas – iš gamtos vertybių pusės
2019.01.08
2
Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje
2018.06.18
1
Birutė Valatkienė. NATURA 2000 TINKLO VALDYMO OPTIMIZAVIMAS
2018.04.05

Projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” (LIFE IP PAF-NATURALIT ), Nr. LIFE16 IPE/LT/016 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika. Už tinklalapyje pateikiamą informaciją visą atsakomybę prisiima autoriai. Čia pateikiamas turinys nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę.