Studijos ir leidiniai

lututė

29

Ganymas miškuose – seniai užmiršta ūkininkavimo tradicija, tampanti šiuolaikine gamtosaugos priemone

2023.12.27

lututė

27

Europos Bendrijos svarbos natūralių miško buveinių tvarkymo BAST rekomendacijos (atnaujintos)

2023.11.13

lututė

26

Autonominių garso įrašymo įrenginių taikymo galimybės retų geninių bei pelėdinių paukščių paieškai ir monitoringui

2022.12.08

gidas

24

Natura 2000 teritorijų tvarkymo analizė

atnaujinta 2022.08.31

gidas

23

Natura 2000 teritorijų apsaugos tikslų nustatymas individualių teritorijų (vietos) lygmeniu. 2018-2022 m. ataskaita

2022.03.31

gidas

22

Gaisrai hemiborealiniuose miškuose: natūralių
ir kultūrinių paprastosios pušies medynų gaisrų režimo tyrimai, naudojant dendrochronologiją Lietuvoje

2022.02.10

gidas

21

Mokslinė studija „Buveinių ir agrarinės aplinkosaugos priemonių stebesėna naudojant nuotolinių tyrimų metodus“

2022.06.30

gidas

20

Lutučių apskaitų metodika panaudojant autonominius paukščių balsų įrašymo įrenginius

2022.06.30

gidas

19

„Visiems prieinama gamta“: neįgaliesiems prieinama infrastruktūra nacionaliniuose parkuose

2021.12.31

žolės smulkinimas

18

Žolės smulkinimo poveikis pievų buveinėms ir biologinei įvairovei: rekomendacijos politikos formuotojams

2022.04.28

Rekomendacijų priedas:

arklys kaime

17

„NATURA 2000“ PRIORITETINIŲ VEIKSMŲ PROGRAMA (PVP), skirta įgyvendinti Lietuvoje

2022.03.15

arklys kaime

16

Pasiūlymai dėl naujų agroaplinkosauginių priemonių, orientuotų į biologinės įvairovės išsaugojimą

2021.12.31

traktorius

15

Agrarinės aplinkosaugos priemonių dabartinės administracinės praktikos trūkumų vertinimo ir tobulinimo priemonių bei rekomendacijų analitinė ataskaita

2021.11.30

akustinis prietaisas

14

Geninių paukščių apskaitų metodika panaudojant autonominius paukščių balsų įrašymo įrenginius

2021.06.30

miškas resized

13

„Vilmorus“ atlikta Lietuvos gyventojų apklausa apie miškų valdymo politiką 

2021.03.22

vilkas

12

EB svarbos natūralių miško buveinių tvarkymo rekomendacijos

2021.02.04

11

„Natura 2000“ tinklo socio-ekonominės naudos vertinimo studija
2020.10.08

10

Kontroliuojamas deginimas – pagalba gamtai
2020.08.28
gamtotvarka

9

Natura 2000 teritorijų tvarkymo analizė

2020.12.31

nature management

8

Gamtotvarkos planavimo įrankio efektyvesniam procesui kūrimas – schema

2020.06.09

7

Europos Bendrijos svarbos buveinių GIS analizė miško žemėje

2020.01.10

6

Gamtotvarkos priemonių planavimas. Proceso peržiūra ir tobulinimas

2019.06.06

5

Dr. Gerald Schwarz, Dr. Steffen Noleppa. Outline of key elements for a result-based grassland scheme under AEMs for Lithuania

2020.05.31

4

Dr. Gerald Schwarz, Dr. Steffen Noleppa. Overview on EU good practices on innovative agri-environmental measures

2019.05.03
3

Gamtotvarkinė priemonė – kontroliuojamas miško paklotės deginimas

2019.04.30
2
Mokomųjų filmų ciklas „GIS taikymas gamtosaugoje“
2019.02.21

1

Europos Bendrijos svarbos rūšių ir buveinių tvarkymo problemos miško žemėje

2019.01.30
lututė

27

Europos Bendrijos svarbos natūralių miško buveinių tvarkymo BAST rekomendacijos (atnaujintos)

2023.11.13

lututė

26

Autonominių garso įrašymo įrenginių taikymo galimybės retų geninių bei pelėdinių paukščių paieškai ir monitoringui

2022.12.08

gidas

24

Natura 2000 teritorijų tvarkymo analizė

atnaujinta 2022.08.31

gidas

23

Natura 2000 teritorijų apsaugos tikslų nustatymas individualių teritorijų (vietos) lygmeniu. 2018-2022 m. ataskaita

2022.03.31

gidas

22

Gaisrai hemiborealiniuose miškuose: natūralių
ir kultūrinių paprastosios pušies medynų gaisrų režimo tyrimai, naudojant dendrochronologiją Lietuvoje

2022.02.10

gidas

21

Mokslinė studija „Buveinių ir agrarinės aplinkosaugos priemonių stebesėna naudojant nuotolinių tyrimų metodus“

2022.06.30

gidas

20

Lutučių apskaitų metodika panaudojant autonominius paukščių balsų įrašymo įrenginius

2022.06.30

gidas

19

„Visiems prieinama gamta“: neįgaliesiems prieinama infrastruktūra nacionaliniuose parkuose

2021.12.31

žolės smulkinimas

18

Žolės smulkinimo poveikis pievų buveinėms ir biologinei įvairovei: rekomendacijos politikos formuotojams

2022.04.28

Rekomendacijų priedas:

arklys kaime

17

„NATURA 2000“ PRIORITETINIŲ VEIKSMŲ PROGRAMA (PVP), skirta įgyvendinti Lietuvoje

2022.03.15

arklys kaime

16

Pasiūlymai dėl naujų agroaplinkosauginių priemonių, orientuotų į biologinės įvairovės išsaugojimą

2021.12.31

traktorius

15

Agrarinės aplinkosaugos priemonių dabartinės administracinės praktikos trūkumų vertinimo ir tobulinimo priemonių bei rekomendacijų analitinė ataskaita

2021.11.30

akustinis prietaisas

14

Geninių paukščių apskaitų metodika panaudojant autonominius paukščių balsų įrašymo įrenginius

2021.06.30

miškas resized

13

„Vilmorus“ atlikta Lietuvos gyventojų apklausa apie miškų valdymo politiką 

2021.03.22

vilkas

12

EB svarbos natūralių miško buveinių tvarkymo rekomendacijos

2021.02.04

11

„Natura 2000“ tinklo socio-ekonominės naudos vertinimo studija
2020.10.08

10

Kontroliuojamas deginimas – pagalba gamtai
2020.08.28
gamtotvarka

9

Natura 2000 teritorijų tvarkymo analizė

2020.12.31

nature management

8

Gamtotvarkos planavimo įrankio efektyvesniam procesui kūrimas – schema

2020.06.09

7

Europos Bendrijos svarbos buveinių GIS analizė miško žemėje

2020.01.10

6

Gamtotvarkos priemonių planavimas. Proceso peržiūra ir tobulinimas

2019.06.06

5

Dr. Gerald Schwarz, Dr. Steffen Noleppa. Outline of key elements for a result-based grassland scheme under AEMs for Lithuania

2020.05.31

4

Dr. Gerald Schwarz, Dr. Steffen Noleppa. Overview on EU good practices on innovative agri-environmental measures

2019.05.03
3

Gamtotvarkinė priemonė – kontroliuojamas miško paklotės deginimas

2019.04.30
2
Mokomųjų filmų ciklas „GIS taikymas gamtosaugoje“
2019.02.21

1

Europos Bendrijos svarbos rūšių ir buveinių tvarkymo problemos miško žemėje

2019.01.30

Viešinimo medžiaga

4
Algirdas Klimavičius. Natura 2000 Lietuvoje
2019.01.09
3
LIFE integruotasis projektas – iš gamtos vertybių pusės
2019.01.08
2
Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje
2018.06.18
1
Birutė Valatkienė. NATURA 2000 TINKLO VALDYMO OPTIMIZAVIMAS
2018.04.05

Projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” (LIFE IP PAF-NATURALIT ), Nr. LIFE16 IPE/LT/016 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika. Už tinklalapyje pateikiamą informaciją visą atsakomybę prisiima autoriai. Čia pateikiamas turinys nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę.