Alkas.lt, Pristatyti numatomi gamtotvarkos planavimo pokyčiai

Nacionaliniame lankytojų centre saugomų teritorijų specialistai bei socialiniai partneriai supažindinti su gamtotvarkos planavimo proceso laukiančiais pokyčiais. Plačiau apie renginį rašo Alkas.lt… Skaityti