LIFE integruotojo projekto komanda džiaugiasi Aukštaitijos nacionaliniame parke įsigijusi pirmąją bandą – 20 grynaveislių Angus veislės galvijų. Vertingoms atviroms buveinėms nykstant kartu su nykstančiu tradiciniu ūkininkavimu, gyvulių ganymas yra gaivinamas kaip viena pagrindinių priemonių atkurti šias gražiausias mūsų pievas. Tuo pačiu vietiniams ūkiams suteikiama galimybė prisijungiant prie gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo gauti naudą iš ūkinės veiklos saugomose teritorijose.

Projekto įgyvendinimo metu Aukštaitijos nacionaliniame parke ganymo pagalba bus atkuriami trys gamtiniai kompleksai: Ginučių ąžuolynas, Pabiržės pusiasalis ir Kretuonykščio pelkė. Šiam tikslui numatyta įrengti atskirą gyvulių ganymo infrastruktūrą: pastatyti specialius aptvarus, tiesti elektrinius prietaisus, įsigyti galvijų transportavimo priemones. Projekto komanda taip pat yra pasiruošusi padėti vietos ūkininkams kurti pridėtinę produkcijos vertę bei paskatinti vietos bendruomenės verslumą: bus rengiami įvairūs apmokymai bei ūkininkų forumai. Tokiomis kompleksinėmis priemonėmis tikimės sukurti pagrindą ilgalaikiam ir tvariam buveinių būklės tvarkymo mechanizmui bei gyvulių ganymo tradicijų įsitvirtinimui regione.

Vietos gyventojai palaiko šią mūsų iniciatyvą ir džiaugiasi, kad šiuo metu apleistos teritorijos bus atkurtos, o dvejose iš jų (Ginučių ąžuolyne ir Pabiržės pusiasalyje) atgaivintos ganymo tradicijos!