Š. m. kovo 21 d. Kaune LIFE integruotojo projekto komanda užbaigė pirmuosius saugomų teritorijų specialistų regioninius mokymus GIS taikymo gamtosaugoje tema.

Mokymai vyko nedidelėmis, pagal saugomų teritorijų specialistų turimą praktinį GIS naudojimo žinių lygį sudarytomis grupelėmis Plateliuose, Kurtuvėnuose, Vilniuje bei Kaune. Vasario – kovo mėnesiais iš viso suorganizuota 10 mokymų sesijų, kuriose sudalyvavo 60 specialistų.

Pagrindinis šių mokymų tikslas – supažindinti saugomų teritorijų specialistus su GIS technologijų taikymu vykdant saugomų rūšių stebėseną, planuojant gamtotvarkos priemones ir kt. Įgytos žinios leis kurti žemėlapius ir duomenų bazes, rinkti, analizuoti, sisteminti bei atvaizduoti gamtosauginius duomenis, panaudoti juos tolimesniuose tyrimuose. Pasak mokymų organizatorių, tai padės užtikrinti surenkamų duomenų patikimumą bei vieningą pateikimą, tinkamą Natura 2000 teritorijose saugomų buveinių ir rūšių apsaugą.

                

Mokymus vedė specialistai turintys ilgametę GIS technologijų taikymo praktikoje patirtį. Programa buvo sudaryta siekiant tiek teoriškai supažindinti dalyvius su QGIS programos galimybėmis, tiek paskatinti juos taikyti įgytas žinias praktiškai, kuriant individualius projektus. Mokymų sesijų metu buvo taikomi įvairūs mokymosi metodai: teorinė demonstracija, individualus darbas namuose, praktinis darbas ir konsultacijos užsiėmimų metu bei žinių patikrinimas. Taip pat buvo sukurti mokomieji filmukai, kurie padėjo besimokantiems žingsnis po žingsnio atlikti savarankiškas užduotis. Šie filmukai bus prieinami dalyviams bei visiems norintiems savarankiškai studijuoti GIS ir ateityje. Mokymų organizatoriai tikisi, kad tokiu būdu bus užtikrintas įgytų žinių, o tuo pačiu ir projekto rezultatų, tęstinumas.

Džiugu, kad pirmieji LIFE integruotojo projekto komandos organizuoti saugomų teritorijų specialistų regioniniai mokymai sulaukė didelio susidomėjimo ir teigiamų atsiliepimų iš dalyvių. Projekto komanda dėkoja prie organizavimo prisidėjusioms saugomų teritorijų direkcijoms bei visiems aktyviai dalyvavusiems.

Šie mokymai organizuojami siekiant įgyvendinti vieną pagrindinių LIFE integruotojo projekto tikslų – stiprinti Natura 2000 tinklo institucinius gebėjimus. Siekiama gerinti Natura 2000 tinklo valdyme dalyvaujančių institucijų personalo kvalifikaciją, telkti ekspertines žinias institucinėje sistemoje, kad ji būtų mažiau priklausoma nuo išorinių ekspertinių paslaugų. Veikla yra skirta visai saugomų teritorijų sistemai ir planuojama ypač tikslingai – mokymų programa tikslinama ir sudaroma pagal konkrečius saugomų teritorijų sistemos poreikius. Artimiausiuose projekto planuose numatyti net 3 regioniniai kalibraciniai mokymai, susiję su buveinių monitoringu botanikams, bei mažiausiai 3 regioniniai mokymai tema „Gamtotvarkos planų rengimas ir gamtotvarkos priemonių parinkimas“.

Ateityje mokymų programą planuojama papildyti ir tokiomis temomis kaip „Poveikio aplinkai vertinimas“, „Gamtosaugos priemonių efektyvumo vertinimas“, „Agro-aplinkosauginių priemonių efektyvumo vertinimas“ ir kt.

Susiję įrašai:

https://naturalit.lt/pradedamas-saugomu-teritoriju-specialistu-mokymu-ciklas/

https://naturalit.lt/zemaitijoje-ivyko-pirmieji-regioniniai-mokymai/