Rugpjūčio 7 – 9 dienomis Nemuno deltos regioniniame parke vyko kasmetinis Baltijos valstybių saugomų teritorijų institucijų atstovų susitikimas, kuriame šiais metais atskiras dėmesys skirtas LIFE integruotiesiems projektams.

Susitikimo metu visų trijų Baltijos valstybių atstovai pristatė, kas naujo jų gamtos apsaugos ir Natura 2000 teritorijų valdymo srityje, aptarė LIFE programos integruotųjų projektų vaidmenį saugomų teritorijų sistemoje, dalinosi projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtimi.

„Lietuvos, Latvijos ir Estijos saugomų teritorijų institucijų tamprus bendradarbiavimas gamtos išsaugojimo srityje yra tapusi gražia tradicija. Kiekvienais metais pasitarimai vyksta vis kitoje šalyje ir yra skirti vis kitai aktualiai gamtos apsaugos temai ir kylantiems iššūkiams. Džiaugiamės, kad jau antri metai diskutuojama apie LIFE integruotųjų projektų vaidmenį ir jų potencialą kurti efektyvesnę Natura 2000 valdymo sistemą.“ – pasakoja šių metų susitikimo koordinatorė, LIFE integruotojo projekto vadovė Birutė Valatkienė. Pasak jos, gamta nepaiso valstybių sienų, todėl jos išsaugojimui turi būti telkiamos bendros visų valstybių pastangos. „Ši Baltijos valstybių saugomų teritorijų institucijų bendradarbiavimo platforma puikus to pavyzdys.“ – teigia B. Valatkienė.

Šiemet vykusio susitikimo metu LIFE integruotojo projekto NATURALIT atstovai iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos bei Aplinkos projektų valdymo agentūros pristatė pirmuosius projekto veiklų rezultatus, apžvelgė didžiausius valdymo ir įgyvendinimo iššūkius, politines aktualijas bei socialinių partnerių įtraukimo ir viešinimo klausimus. Iš Latvijos bei Estijos kolegų sužinojo apie šių šalių svarbiausius aplinkos sektoriaus pokyčius ir planus, rengiamų ir planuojamų įgyvendinti LIFE programos integruotųjų projektų koncepcijas ir tikslus, artimiausius renginius.

        

Išvažiuojamųjų pasitarimų metu taip pat netrūko aktyvumo. Dalyviai lankydami Nemuno deltos regioninio parko ir Kuršių Nerijos nacionalinio parko Natura 2000 teritorijas tęsė diskusijas dėl LIFE integruotųjų projektų praktinių įgyvendinimo aspektų, jų pridėtinės vertės, rezultatų sklaidos. Taip pat kėlė ir ieškojo atsakymų į įvairius šių teritorijų tvarkymo ir priežiūros klausimus.

Pasak B. Valatkienės, diskusijose gvildenti klausimai suteikė galimybę visapusiškiau pažvelgti į integruotųjų projektų svarbą Natura 2000 tinklo išsaugojimo srityje. „Užmegzti svarbūs kontaktai leis ateityje užtikrinti vieną esminių šių strateginių projektų tikslų, t.y. užtikrinti veiklų metu sukurtų rezultatų tvarumą, atkartojamumą ir perkeliamumą.“ – pasakoja NATURALIT projekto vadovė.