projekto teritorijos

Čepkelių raistas

Rudenio orams tebedžiuginant, lapkričio viduryje LIFE integruotojo projekto Naturalit įgyvendinimą koordinuojančio partnerio – Aplinkos projekto valdymo agentūros – komanda apsilankė Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijoje. Čia su šio partnerio atstovais buvo aptartos projekto veiklų įgyvendinimo aktualijos, artimiausio laikotarpio planai bei bendradarbiavimo perspektyvos. Vizito metu taip pat aptarti svarbūs finansiniai klausimai bei apžiūrėtos projekto teritorijos. Jose numatoma atrinkti plotus projekto metu parengto pilotinio miškotvarkos projekto su integruotomis skirtingomis gamtotvarkinėmis priemonėmis įgyvendinimui.

Susitikimo metu ypač didelis dėmesys skirtas partnerystės svarbai ir bendriems veiklų koordinavimo aspektams aptarti.

Demonstracinės Naturalit veiklos įgyvendinant pilotinį miškotvarkos projektą Dzūkijos nacionaliniame parke planuojamos tik iš anksto gerai pasiruošus. Ypatingai svarbu kartu su partneriais, Aleksandro Stulginskio universitetu ir Valstybine miškų urėdija, suderinti visus gamtosaugos integravimo į miškotvarkos planavimo procesą aspektus. Šioje projekto teritorijoje planuojamos įvairios modifikuotos miško kraštovaizdžio formavimo priemonės. Tarp jų plyni kirtimai kopų atidengimui ir mozaikinės miško buveinių struktūros formavimui. Taip pat medžių rūšinės įvairovės didinimas, negyvos medienos kiekių didinimas, kontroliuojami gaisrai borealinių miško buveinių atkūrimui ir kt. Numatoma darbų pradžia – 2022 m.