Jodymo pelkė. N. Žitkevičiaus nuotr.

Šiemet, koronaviruso akivaizdoje, visuomenės nariai kaip niekad anksčiau pajuto gamtos svarbą ir per karantiną bei po jo plūdo į saugomas teritorijas, įskaitant priklausančias „Natura 2000“ ekologiniam tinklui. Tuo metu pirmą kartą Lietuvoje atlikta išsami studija leido įvertinti gamtos teikiamą naudą ir finansiškai – esamos „Natura 2000“ teritorijos mūsų šalyje kasmet sukuria per 105 mln. eurų grynosios naudos.

„Studijos rezultatai parodė, kad „Natura 2000“ saugomų teritorijų ekologinio tinklo teikiama nauda visuomenei daugiau nei dvigubai viršija tiesiogines sąnaudas, kurias sudaro žemės savininkų prarandamos pajamos dėl galiojančių veiklos apribojimų ir išlaidos paties tinklo priežiūrai bei monitoringui, – teigia studiją užsakiusios Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius Albertas Stanislovaitis. – Tai svarbi žinia, kuri turėtų iš esmės pakeisti požiūrį į gamtos apsaugą ir tapti tvirtu pagrindu tolimesnei saugomų teritorijų tinklo plėtrai.  Nepamirškime, kad žmogus – gamtos dalis, ir nereikėtų kirsti šakos, ant kurios sėdi. Nūdienos situacija rodo, kad saugoti natūralią gamtą ypač svarbu ir klimato kaitos kontekste.”

„Turbūt dauguma mūsų intuityviai jaučiame, kad gamtinės teritorijos suteikia ne tik tokias ekonominę vertę turinčias ir apčiuopiamas naudas kaip nukirstos medienos kaina ar iš gamtinių teritorijų gaunamos produkcijos pardavimo pajamos, bet ir estetinę bei rekreacinę naudą, kurią patiriame tiesiog lankydamiesi gamtoje, – pastebi studiją parengusios įmonės „BGI Consulting” tyrimų vadovė Austėja Švedkauskienė. – Taip pat žinome, jog, pavyzdžiui, miškai sugeria perteklinį anglies dioksido kiekį, taip mažindami klimato kaitos padarinius. Tačiau pastarosios naudos yra sunkiau įvertinamos ir išreiškiamos skaičiais, dėl ko dažnai esame linkę į jas neatsižvelgti. Todėl rengiant studiją mūsų tyrimų komandos tikslas buvo įvertinti kuo platesnį „Natura 2000“ tinklą Lietuvoje sudarančių teritorijų teikiamų naudų spektrą ir jų vertę įvardinti konkrečiais finansiniais dydžiais“, – aiškina A. Švedkauskienė. Remdamiesi užsienio šalyse sukaupta patirtimi ir ekonomikos pagrindais, analitikai sukūrė universalią „Natura 2000“ ekologinio tinklo teritorijų sąnaudų-naudos vertinimo metodiką, kuria bus galima naudotis ir ateityje.

Pasak studijos rengėjų, vien „Natura 2000“ tinkle esančiuose miškuose užaugančių grybų ir uogų vertė rinkoje sudaro daugiau nei 7,6 mln. eurų per metus, o saugomų teritorijų lankytojų vartojamoji vertė viršija 30 milijonų. Šiose teritorijose vykdomi verslai kasmet sukuria produktų ir paslaugų už daugiau nei 6 mln. eurų. Tačiau didžiausią naudą teikia netiesioginė gamtinių teritorijų vertė – geriamojo vandens ištekliai, apsauga nuo potvynių, žalingo klimato kaitos poveikio mažinimas, gamtos vertybių išsaugojimas ateities kartoms. Bendra „Natura 2000“ tinklo socio-ekonominė nauda kasmet siekia 193,7 mln. eurų, o tiesioginės metinės tinklo palaikymo sąnaudos – 10,1 mln. eurų. Studijos metu taip pat nustatyta, jog žemės ir miško naudmenų savininkų dėl „Natura 2000“ teritorijose galiojančių apribojimų prarastos pajamos per metus siekia 78,5 mln. eurų. Visa tai įvertinus, „Natura 2000“ tinklo socio-ekonominė nauda yra 2,2 karto didesnė nei sąnaudos.

„Ši studija – tai geras patarimas politikams, kad priimant sprendimus dėl saugomų teritorijų reikia atsižvelgti į „Natura 2000“ ekologinio tinklo sukuriamos vertės visuomenei visumą, –teigia Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vadovas Algirdas Klimavičius. – Sukuriamos vertės ir sąnaudų balansas valstybės lygiu aiškiai įrodo, kad sprendimai dėl veiksmingos saugomų teritorijų apsaugos pasiteisina su kaupu. Žinoma, negalima užmiršti konkrečių asmenų, kurie priimant tokius sprendimus patiria didelius asmeninius praradimus, todėl kartu reikia tobulinti ir kompensacijų žemės ar miško savininkams mechanizmus.“

Su išsamia „Natura 2000“ tinklo socio-ekonominės naudos vertinimo studija ir naudota metodologija galima susipažinti čia. Šių metų spalio 29 d. planuojamas studijos pristatymas visuomenei. Artėjant renginiui, detalesnė programa bus paskelbta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos interneto svetainėje.

Daugiau informacijos apie „Natura 2000“ ekologinį tinklą galima rasti čia.

„Natura 2000“ tinklo socio-ekonominės naudos vertinimo studija atlikta įgyvendinant LIFE integruotąjį projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“.