Šių metų sausio 8 – 9 d. LIFE integruotojo projekto komanda pakvietė Aplinkos projektų valdymo agentūros darbuotojus iš arčiau susipažinti su Natura 2000 tinklo idėja bei turtingu Lietuvos gamtos paveldu, nacionaline saugomų teritorijos sistema, pagrindine gamtos apsaugos teisine baze ir šalies įsipareigojimais ES. Šiomis dienomis vykusių skirtingų renginių metu taip pat atskiras dėmesys skirtas ir LIFE integruotojo projekto Naturalit vaidmeniui užtikrinant sėkmingą Natura 2000 tinklo veikimą.

Tikslas – supažindinti su Natura 2000 tinklo vertybėmis 

Pirmąją renginių ciklo dieną Metodinio analitinio centro gamtosaugos ekspertas – entomologas Giedrius Švitra detaliai apžvelgė Lietuvos saugomų teritorijų sistemą. Pristatydamas Natura 2000 tinklo tikslus, ekspertas aptarė ir pagrindinius Natura 2000 tinklo teritorijų integravimo į dabartinę nacionalinę saugomų teritorijų sistemą aspektus. Pranešimo metu jis apžvelgė Lietuvoje sutinkamų Europos Bendrijos svarbos buveinių tipus. Peržiūrėjo šalyje randamų retų ir Europiniu mastu saugomų gyvūnų ir augalų rūšis.

   

LIFE integruotojo projekto vadovė Birutė Valatkienė dalyviams papasakojo, kuo šiuo atveju yra svarbus LIFE integruotasis projektas. Pristatydama pagrindines Naturalit veikimo sritis, projekto vadovė pasidžiaugė, kad pagaliau turime konkretų įrankį strateginių tikslų įgyvendinimui saugomų teritorijų srityje. „Renginio tikslas buvo iš arčiau „paliesti“ ir auditoriją supažindinti su pačiu objektu  – Lietuvos gamta, kurios apsaugai ir skirtas projektas, tiksliau – bent su dalimi jos vertybių. Tai padaryti padėjo Metodinio analitinio centro gamtosaugos ekspertai“. – po renginio mintimis dalinosi Birutė Valatkienė.

Susirinkusieji pirmąją dieną taip pat turėjo puikią galimybę daugiau sužinoti apie pievų ir pelkių buveines. Metodinio analitinio centro gamtosaugos ekspertė – botanikė Dalytė Matulevičiūtė dalinosi žiniomis apie natūralių pievų buveinių reikšmę, pristatė kylančias grėsmes jų išlikimui. Botanikė dalyviams taip pat papasakojo apie Lietuvoje sutinkamus Europinės svarbos pelkių buveinių tipus, jų svarbą mūsų ekosistemoms.

  

Giedrius Švitra Agentūros darbuotojus supažindino su Europoje itin retais ir nykstančiais vabzdžiais, vis dar sutinkamais ir Lietuvoje. Entomologas papasakojo apie šių rūšių radimvietes, gyvenimo būdą bei populiacijų būklę.

Galiausiai renginio dalyvių dėmesį prikaustė Metodinio analitinio centro gamtosaugos eksperto – teriologo Remigijaus Karpuškos pasakojimas apie šikšnosparnius ir jų reikšmę gamtai bei žmogui.

Svarbios žinios kasdieninių funkcijų vykdymui

Sausio 9 d. pagrindinės LIFE integruotojo projekto valdymo komandos patarėjas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyr. patarėjas Algirdas Klimavičius atskirai Agentūros darbuotojų grupei detaliai išdėstė įvairius su Lietuvos saugomų teritorijų ir Natura 2000 tinklu susijusius aspektus. Šių mokymų metu darbuotojai buvo supažindinti su Natura 2000 tinklo kūrimo procesu bei pagrindiniais teisiniais dokumentais. Taip pat svarbiausiais IT įrankiais ir duomenų bazėmis. Projekto komandos atstovas taip pat pasidalino žiniomis apie saugomų rūšių apsaugos būdus šalyje. Pristatė Natura 2000 ir poveikio aplinkai vertinimo procedūrų ypatybes. Papasakojo apie Natura 2000 tinklo valdymo finansavimo strategijas ir LIFE integruotojo projekto vaidmenį.

  

Kviečiame susipažinti su renginių pranešimais!

  1. Lietuvos saugomos teritorijos ir Natura 2000 teritorijos Giedrius Švitra, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio analitinio centro gamtosaugos ekspertas entomologas.
  2. Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje Birutė Valatkienė, LIFE integruotojo projekto grupės vadovė.
  3. EB svarbos pievų ir pelkių buveinės Lietuvoje. Dr. Dalytė Matulevičiūtė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio analitinio centro gamtosaugos ekspertė botanikė.
  4. Vabzdžiai saugomi pagal ES direktyvąGiedrius Švitra, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio analitinio centro gamtosaugos ekspertas entomologas.
  5. Šikšnosparniai – grėsmingi tik vabzdžiams. Remigijus Karpuška, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio analitinio centro gamtosaugos ekspertas teriologas.
  6. Natura 2000 Lietuvoje. Algirdas Klimavičius, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyr. patarėjas, LIFE integruotojo projekto valdymo komandos patarėjas