Šių metų kovo 29 d. Europos Komisijai buvo pateiktas Lietuvos 2021–2027 m. Prioritetinių veiksmų programos (angl. Priority Action Framework arba PAF) projektas. Buvome vieni pirmųjų tarp Europos Sąjungos šalių pateikusių atnaujinto formato dokumentą!

Birželio 11 d. Aplinkos ministerija sulaukė Europos Komisijos reakcijos į minėtą dokumentą. Norime pasidžiaugti, kad Lietuvos PAF projektas buvo įvertintas labai palankiai. Europos Komisijos ekspertų nuomone, Lietuvos PAF yra gerai parengtas, gana detalus, nuoseklus ir aiškus, tačiau reikės tam tikrų patikslinimų. Europos Komisija paprašė pateikti papildomos informacijos apie tai, kaip buvo pasirinktos prioritetinės priemonės ir rūšys, kokie buvo konsultacijų su visuomene rezultatai, kaip buvo skaičiuoti lėšų poreikiai tam tikriems darbams ir pan.

Informuojame, kad atsižvelgiant į gautas pastabas, PAF bus koreguojamas, pakartotinai teikiamas Europos Komisijai ir tik tuomet bus tvirtinama galutinė minėto dokumento versija.

Susiję įrašai:

https://naturalit.lt/ivertintas-investiciju-i-gamtos-apsauga-poreikis-2021-2027-metams/