ELTA, Europos Komisija skyrė 10 mln. EUR aplinkosauginio projekto Lietuvoje įgyvendinimui

Vasario 8 d. Europos Komisija patvirtino 98,2 mln. EUR investicinių priemonių rinkinį. Pagal naują aplinkos ir klimato politikos finansavimo programą LIFE bus remiamas Europos perėjimas prie žiedinės mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos.

Investicijos skiriamos Lietuvoje bei Belgijoje, Danijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Maltoje, Prancūzijoje ir Švedijoje vykdomiems projektams gamtos, vandens, atliekų tvarkymo, energijos vartojimo efektyvumo ir prisitaikymo prie klimato kaitos srityse. Šios ES lėšos pritrauks 2 mlrd. EUR papildomų investicijų, nes valstybės narės galės pasinaudoti ir kitais ES finansavimo šaltiniais, įskaitant žemės ūkio, struktūrinius, regioninius ir mokslinių tyrimų fondus, taip pat nacionaliniais fondais ir privačiojo sektoriaus investicijomis. Bendras minėtųjų dešimties projektų biudžetas yra 182,2 mln. EUR, iš jų 98,2 mln. EUR bendro finansavimo tvarka skyrė ES… Skaityti