Š. m. lapkričio 26 – 27 dienomis vyko LIFE integruotojo projekto NATURALIT pirmų dviejų metų (2018 – 2019) veiklų patikra. Projekto patikros metu Europos Komisijos EASME agentūros atstovams bei LIFE projektų monitoringo ekspertams (NEEMO) buvo pristatytos politikos aktualijos gamtos srityje, detaliai apžvelgtos projekto veiklos ir iki šiol pasiekti rezultatai bei ateities planai, aptarti finansiniai bei techniniai-administraciniai projekto klausimai.

Pirmosios dienos metu Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės bei NATURALIT komandos vyr. patarėjas Algirdas Klimavičius EK atstovus supažindino su esama aplinkos apsaugos politine situacija bei vykstančiais pokyčiais, pristatė Prioritetinių veiksmų programos rengimo procesą bei iššūkius vertinant finansinių investicijų poreikį biologinei įvairovei 2021 – 2027 m. periodui, aptarė strateginį LIFE integruotojo projekto vaidmenį ir jam keliamus tikslus.

EK atstovai pasidžiaugė, jog NATURALIT projektas startavo pačiu laiku ir sprendžia itin svarbius sisteminius Natura 2000 tinklo valdymo trūkumus šalyje. Visgi, pasak EASME agentūros atstovių, Lietuva turėtų labiau išnaudoti LIFE programos teikiamas finansines galimybes gamtos apsaugai ir sutelkti jėgas tradicinių LIFE programos projektų rengimui ir įgyvendinimui.

Vėliau išklausę Baltijos aplinkos forumo direktoriaus Žymanto Morkvėno pranešimo apie NATURALIT vykdomas veiklas, susijusias su gamtosaugos priemonių integravimu į Kaimo plėtros programą, LIFE integruotojo projekto komanda monitorius palydėjo į Aukštaitijos nacionalinį parką. Čia susitikome su šioje teritorijoje įgyvendinamų NATURALIT veiklų koordinatoriais bei vietos ūkininku, kuriam Aukštaitijos nacionalinis parkas 20 metų laikotarpiui patikėjo net 20 Angus veislės galvijų bei ganymo plotus Pabiržės pusiasalyje (15 ha), Kretuonykščio pelkėje (32 ha) ir Ginučių ąžuolyne (45 ha). Šiuose gamtiniuose kompleksuose mėsiniai galvijai atliks svarbią gamtosauginę misiją ir padės atkurti šiuo metu apleistas teritorijas.

  

Antroji patikros diena buvo skirta didžiosios dalies projekto veiklų pasiekimų pristatymui. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio analitinio centro vadovas D. Dapkus pažymėjo pagrindinius centro pasiekimus bei iššūkius, pristatė artimiausių metų planus. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miško biologijos ir miškininkystės instituto direktorius supažindino atstovus su miškų apsaugos srityje vykdomais darbais ir rezultatais, atskirai aptarti Dzūkijos bei Žemaitijos nacionaliniuose parkuose prasidėję darbai. Projekto komanda iš Aplinkos projektų valdymo agentūros pristatė gebėjimų stiprinimo, komunikacijos ir viešinimo veiklas bei įvairius projekto valdymo aspektus. Itin palankiai buvo įvertintas naujo partnerio – Nacionalinės mokėjimų agentūros – prisijungimas prie projekto komandos nuo kitų metų pradžios. Patikros metu taip pat atskiras dėmesys skirtas projekto papildomiesiems veiksmams bei finansinių dokumentų patikrai.

Projekto eiga bei komandos pasirengimas įvertinti palankiai. Pasak Europos Komisijos atstovų, NATURALIT yra puikus įrankis strateginių biologinės įvairovės apsaugos tikslų įgyvendinimui ne tik šalies, bet ir visos Europos mastu.