Ruduo – žinių kaupimo metas. Tad Naturalit projekto partneriai ne tik aktyviai ruošiasi dalyvauti pirmuosiuose mokomuosiuose vizituose užsienyje, tačiau savo patirtimi dalinasi bei integruotojo projekto įgyvendinimui reikalingų žinių semiasi iš kitų projektų dalyvaudami tarptautiniuose renginiuose.

Naturalit Europarc federacijos metinėje konferencijoje

Rugsėjį projekto partneriai iš Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos atstovavo Naturalit metinėje Europarc federacijos konferencijoje Škotijoje. Šiame renginyje kolegoms iš Šiaurės ir Baltijos šalių buvo pristatytos Naturalit veiklos. Taip pat aktyviai dalyvauta darbo grupės „Šlapynės Natura 2000 teritorijose: tvarkymo ir atkūrimo galimybės” veikloje. Joje pranešimus apie pelkių ir šlapynių tvarkymą skaitė kolegos iš Latvijos, Škotijos bei Čekijos. Darbo grupėje diskutuota apie optimaliausių būdų atkurti pelkėse pelkinę augmeniją parinkimą skirtingomis sąlygomis. Praktinių išvykų į Carnigorms nacionalinį parką metu gyvai apžiūrėtos parko pelkines buveines bei susipažinta su pelkių atkūrimo ir priežiūros problematika. Taip pat aptartos saugomos teritorijos pritaikymo visuomenės poreikiams aktualijos. Europarc kontaktų mugės metu užmegzti kontaktai su Latvijos, Suomijos, Čekijos, Islandijos, Olandijos ir kitų šalių kolegomis. Šie kontaktai padės projekto metu gauti ir dalintis svarbia informacija, padėsiančia įgyvendinti Naturalit veiklas.

Ramūnas Lydis pasakoja dalyviams apie projektą Dalyviai klausosi Ramūno Lydžio pranešimo Dalyviai žiūri filmuką apie LIFE integruotąjį projektą Projekto skrajutės konferencijoje

LIFE platformos susitikimas bestuburių rūšių apsaugai

Škotijoje rugsėjį apsilankė ir projekto partneriai iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio analitinio centro. Čia Naturalit atstovai dalyvavo LIFE platformos susitikime, skirtame gerosios patirties sklaidai užtikrinant Europos Bendrijos svarbos ir Pasaulinės gamtos apsaugos organizacijos raudonajame sąraše įtrauktų retų bestuburių rūšių ir jų buveinių apsaugą.

Naturalit gamtosaugos ekspertai prie projekto stendo LIFE platformos susitikime Gamtosaugos ekspertai užmezga darbinius kontaktus prie projektų stendų Lauko išvykos į Škotijos saugomas teritorijas

Renginio metu įvairių ES šalių atstovai dalinosi patirtimi, kaip saugomos Europos Bendrijos svarbos drugių, vabalų ir žirgelių rūšys bei jų buveinės. Pristatyti projektai, skirti ir kitoms nykstančioms bestuburių grupėms saugoti. Buveinių Direktyvoje nėra įtrauktų vapsvų, bičių ar skruzdėlių rūšių, bet kai kurios šių gyvūnų rūšys yra labai retos, nykstančios, todėl rūpinamasi ir jų apsauga. Susitikimo metu didžiausias dėmesys buvo skirtas atskiroms bestuburių gyvūnų rūšims, jų buveinėms, praktiniams bestuburių gyvūnų pritaikymo ir edukaciniams projektams. Lauko išvykų metu susipažinta su Škotijos aplinkos apsaugos agentūros ir NVO praktinių projektų įgyvendinimu, saugant ir atkuriant retų gyvūnų rūšims svarbias pelkių buveines, užmegzti darbiniai kontaktai.

Škotijos gamta Škotijos saugomų teritorijų lankymo infrastruktūra - stendas Škotijos gamtotvarkos darbų pavyzdys  Škotijos gamta

Dalyvavimas tematinėse konferencijose bei tinklaveika suteikia puikią progą projekto partneriams susipažinti su kolegų gerąja patirtimi ir perimti ekspertines žinias. Tai puikus būdas sužinoti svarbiausias LIFE programos bei projektų įgyvendinimo aktualijas, pasidalinti savo pasiekimais bei rezultatais, taip užtikrinant jų pritaikomumą ir vartojimą platesniu mastu.

Nuotraukos © R. Lydis, D. Dapkus, G.Švitra