galvijai, jaučiaiVasario 11 d. 9.30-12 val., programoje „Teams“ vyks nuotoliniai mokymai „Agrarinė aplinkosauga ir jos populiarinimas Lietuvoje“. 

Lietuvoje vis dar gana menkai išnaudojamas į aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimą orientuotų Kaimo plėtros programos priemonių potencialas, todėl siekiame, kad ūkininkai kuo aktyviau rinktųsi agrarinės aplinkosaugos veiklas ir taip prisidėtų prie biologinės įvairovės išsaugojimo. Šiame procese labai svarbų vaidmenį gali atlikti saugomų teritorijų specialistai, asmeniškai bendraudami su ūkininkais ir taip paskatindami juos rinktis aplinkai palankius ūkininkavimo būdus.

Mokymuose pristatysime Lietuvoje taikomas agrarinės aplinkosaugos veiklas, pagrindinius reikalavimus ir įsipareigojimus, išmokų dydžius, žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo procesą, paraiškų priėmimo informacinę sistemą, joje pateikiamus atskirus sluoksnius, kokias veiklas galima deklaruoti konkrečiuose sluoksniuose ir kt. Taip pat bus pristatyta nauja specialiai saugomų teritorijų specialistams sukurta sistema – Biomon.lt patalpintas įrankis apie šiuo metu Lietuvos saugomose teritorijose deklaruojamas agrarinės aplinkosaugos veiklas ir plotus, kuriuose šis potencialas dar nėra išnaudotas.

Šie mokymai yra orientuoti į saugomų teritorijų specialistus, tačiau kviečiame dalyvauti visus, besidominčius agrarine aplinkosauga.

Nuoroda į mokymus.

Kilus klausimams, kreiptis į Liną Burbaitę, el. p. lina.burbaite@am.lt, tel. 8 620 93578.