Monikos Vyšniauskienės nuotrauka

Gruodžio 5 d. kviečiame į Europos Bendrijos (EB) svarbos rūšių palankių referencinių dydžių nustatymo nacionaliniu lygmeniu rezultatų pristatymą, kuris vyks Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos Nacionaliniame lankytojų centre.

Palankaus referencinio dydžio sąvoka kildinama iš Buveinių Direktyvoje vartojamų sąvokų, o ypač – palankios apsaugos būklės. Palanki rūšies apsaugos būklė yra tiesiogiai yra susijusi su natūralaus paplitimo arealo nemažėjimu ir populiacijos pajėgumu ilgą laiką išlikti gyvybingu natūralios buveinės komponentu. Taip pat ji siejasi su pakankamu buveinės dydžiu, kurioje galės ilgą laiką išlikti tiek rūšies populiacija, tiek specifinė buveinės struktūra, funkcijos bei tipiškų rūšių būklė. Todėl rūšiai yra svarbu įvertinti populiacijos dydį ir paplitimo arealą, o buveinei – užimamą teritorijos plotą ir paplitimo arealą.

Lietuvoje ir jos teritorinėje jūroje aptinkami 54 EB svarbos natūralių buveinių tipai ir 106 EB svarbos augalų ir gyvūnų rūšys, kurioms steigiamos specialios saugomos teritorijos, ir daugiau nei 40 EB svarbos rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga.

EB svarbos natūralių buveinių nacionaliniai apsaugos tikslai jau yra nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 patvirtintame Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano 4 priede.

EB svarbos rūšių referencinių dydžių nacionaliniu lygmeniu nustatymas – viena iš LIFE programos integruoto projekto „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” veiklų, už kurios įgyvendinimą atsakinga Valstybinė saugomų teritorijų tarnybą. Šių rezultatų pagrindu Aplinkos ministerijai bus siūloma patvirtinti nacionalinius EB svarbos rūšių apsaugos tikslus.

RENGINIO PROGRAMA: EB svarbos rūšių referencinių dydžių pristatymas

RENGINYS VYKS Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (Antakalnio g. 25, Vilnius) Nacionalinio lankytojų centro konferencijų salėje nuo 9.30 iki 14.30 val.

Būtina išankstinė REGISTRACIJA: https://forms.office.com/e/JVVAzUcjL2