Š. m. spalio 29 d. (ketvirtadienį) 10 val. vyks „Natura 2000“ tinklo socio-ekonominės naudos vertinimo studijos pristatymas, kurį organizuoja Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos bei Aplinkos projektų valdymo agentūra, įgyvendindamos LIFE integruotąjį projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“. Renginys organizuojamas nuotoliniu būdu.

Pirmą kartą Lietuvoje atlikta išsami studija parodė, jog  „Natura 2000“ saugomų teritorijų ekologinio tinklo teikiama nauda valstybei siekia 105 mln. Eur per metus ir daugiau nei dvigubai viršija tiesiogines sąnaudas, kurias sudaro žemės savininkų prarandamos pajamos dėl galiojančių veiklos apribojimų ir išlaidos paties tinklo priežiūrai bei monitoringui.

Plačiau susipažinti su studijoje naudota metodika ir rezultatais galima dalyvaujant renginyje.

Renginio programa.

Renginys vyks nuotoliniu būdu. Nuoroda prisijungti – Join Microsoft Teams Meeting

Susipažinti su Natura 2000 tinklo socio-ekonominės naudos vertinimo studija galima paspaudus šią nuorodą.

Esant galimybei, renginio dalyviai kviečiami iš anksto užduoti kylančius klausimus, kurie padės organizatoriams geriau pasirengti pristatymui. Klausimus siųsti el. pašto adresu dalius.dapkus@vstt.lt.

Renginys bus įrašomas.

Prisijungimo prie Microsoft Teams platformos instrukcija