Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų parengtos Europos Bendrijos svarbos natūralių miško buveinių tvarkymo BAST rekomendacijos (toliau Rekomendacijos) pirmą kartą buvo pristatytos 2021 m. žiemą. Tai su srities specialistais bei socialiniais partneriais tobulintas dokumentas, skirtas apsaugoti vertingiausias Lietuvos miškų buveines, kartu su išlygomis leidžiant jose tam tikrą ūkinę buveinių būklės nebloginančią veiklą.

Buvo tikimasi, kad rengiant nacionalinį miškų susitarimą, šios Rekomendacijos taps integralia Lietuvos miškų politikos dalimi. Tinkamo sprendimo tokiai integracijai kol kas neradus, tačiau tuo pačiu vis labiau didėjant poreikiui EB svarbos natūraliose miško buveinėse pradėti ūkininkauti kitaip, taip pat įvertinus per šį laikotarpį gautus pasiūlymus ir įgytą patirtį, Rekomendacijos buvo pakoreguotos ir papildytos.

2023 m. lapkričio 22 d. kviečiame susipažinti su pagrindiniais Rekomendacijų papildymais, skirtais tokiems ūkinės ir gamtotvarkinės veiklos aspektams, kaip ugdymo kirtimai, geros buveinių būklės vertinimo kriterijai, miško rūšių buveinių tvarkymo rekomendacijos, sanitariniai kirtimai.

RENGINYS VYKS Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (Antakalnio g. 25, Vilnius) konferencijų salėje nuo 9.00 iki 13.30. Būtina išankstinė REGISTRACIJA.

SUSIPAŽINTI SU PAPILDYTOMIS REKOMENDACIJOMIS galima čia: Natūralių miško buveinių tvarkymo rekomendacijos

RENGINIO PROGRAMA:

Parsisiųsti renginio programą.

Bendrai finansuoja Europos Sąjunga. Išsakytas požiūris ir nuomonės nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ir Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios agentūros (CINEA) nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei paramą teikianti institucija nėra už juos atsakingos.