baltieji garniaiNevyriausybines organizacijas, socialinius partnerius, mokslo institucijas ir visas suinteresuotas visuomenės grupes kviečiame susipažinti su pakoreguota 2021–2027 m. Prioritetinių veiksmų programa. Ji apima priemonių, kurių reikia sukurti ir palaikyti „Natura 2000“ tinklui, susijusiai žaliajai infrastruktūrai, finansavimo poreikius.

Programoje numatyta „Natura 2000“ teritorijas saugoti ir jų ekologinės darnos siekti pasitelkus ekologinį švietimą, saugomų rūšių tyrimus, natūralių Europos Bendrijos svarbos buveinių atkūrimo ir palaikymo darbus, šalinant užtvankas, naikinant invazines rūšis, kompensuojant saugomų rūšių daromą žalą ir kt. Pagal kartu su įvairių sričių ekspertais atliktus skaičiavimus Lietuvos lėšų poreikis vienerių metų laikotarpiui siekia 121,65 mln. eurų.

Visos siūlomos priemonės susietos su atitinkamomis Europos Sąjungos finansavimo programomis. Prioritetinių veiksmų programą parengti įpareigoja Tarybos direktyva dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos. Pagal ją reikalaujama, kad valstybės narės Europos Komisijai pateiktų skaičiavimus, kokią sumą, jų nuomone, turi siekti bendras ES finansavimas, kad galėtų įvykdyti su „Natura 2000“ susijusius įsipareigojimus.

Pirminis programos variantas Europos Komisijai buvo pateiktas 2019 m. Vėliau buvo koreguojamas pagal gautas pastabas, pildomas atsižvelgiant į naujus Europos Sąjungos siekius gerinti natūralių buveinių ir rūšių būklę, žaliojo kurso tikslus. Galutinį Prioritetinių veiksmų programos variantą Europos Komisijai planuojama pateikti vasario pabaigoje.

Pastabas ir pasiūlymus, susijusius su šia programa, prašome teikti iki vasario 15 d., el. paštu lina.burbaite@am.lt.