Sėkmingai praėjus visus projekto rengimo etapus ir rugsėjo 27 d. įvykus galutinėms deryboms su Europos Komisija, spalio mėnesio pabaigoje bus pasirašoma sutartis dėl LIFE programos integruoto projekto „Lietuvos „Natura 2000“ teritorijų tinklo apsaugos ir tvarkymo optimizavimas“ finansavimo. Šis projektas yra skirtas nacionalinių strateginių tikslų įgyvendinimui saugomų teritorijų bei Natura 2000 tinklo valdymo sektoriuje.

Pagrindinis projekto pareiškėjas – Aplinkos projektų valdymo agentūra. Projektas bus įgyvendinamas su partneriais – Aplinkos ministerija, Valstybine saugomų teritorijų tarnyba, Žemės ūkio ministerija, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, VšĮ Baltijos aplinkos forumu, Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų biologijos ir miškininkystės institutu, VĮ Varėnos miškų urėdija ir VĮ Druskininkų miškų urėdija.

Pagrindiniai projekto tikslai:

  1. Konkrečių apsaugos tikslų detalizavimas „Natura 2000“ tinklo teritorijoms nacionalinių ir individualių vietovių lygiu, atitinkant nustatytus palankios apsaugos būklės kriterijus Bendrijos svarbos buveinėms ir rūšims.
  2. Valdymo, stebėsenos ir analizės procesų efektyvumo didinimas, siekiant palankios Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių apsaugos būklės.
  3. Gamtos pasaugos priemonių integracijos ir įgyvendinimo kituose sektoriuose, ypač žemės ūkio, miškų ir turizmo, užtikrinimas.
  4. Institucijų gebėjimų saugoti ir tvarkyti „Natura 2000“ tinklo teritorijas stiprinimas.

Pagrindiniai faktai apie projekto trukmę ir apimtis:

  • projekto įgyvendinimo pradžia – 2018 m. sausio 1 d.;
  • projekto trukmė – 10 metų;
  • projekto biudžetas – 17.000.044 Eur.