Konsultacijų kompanija Civitta rengia miško mokslo darbo „Rekomendacijų dėl nemedieninių pajamų iš miško ekonominio modelio parengimas“ papildymą. Darbas buvo užsakytas Aplinkos ministerijos.

Šio darbo tikslas – suformuoti analize pagrįstas rekomendacijas dėl nemedieninių pajamų iš miško ekonominio modelio, leisiančio plėsti miško nemedieninių funkcijų naudojimą.

Darbo apimtyje vertinamos įvairios galimybės miško savininkams gauti nemedienines pajamas:

  • nemedieninių produktų rinkimas;
  • miško plotų nuomą medžioklei;
  • anglies ūkininkavimas;
  • savanoriška aplinkosauginė veikla;
  • miško trobelių statyba ir nuoma;
  • kraštovaizdžio apsaugos sutartys;
  • miško medaus gavyba;
  • gyvulių ganymas miškuose.

Norėdami geriau suprasti esamą nemedieninių pajamų paplitimą (panaudojimą) bei miško savininkų požiūrį į šias veiklas, prašome Jūsų užpildyti šį anoniminį klausimyną: https://forms.gle/dDEs3gAVTob2zibE6

Taip pat, maloniai prašome apklausos nuoroda pasidalinti su kitais pažįstamais miško savininkais.

Pažymime, kad ši apklausa yra skirta fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie šiuo metu turi miško žemės.

Užpildydami šį klausimyną padėsite geriau atspindėti Lietuvos miško savininkų poreikius ir pateikti aktualias, į šiuos poreikius atsižvelgiančias darbo rekomendacijas. Iš anksto dėkojame už skirtą laiką.

Apklausa vyks iki 2023-11-30. Jei turite klausimų, galite kreiptis el. paštu: gintautas@civitta.com