2018 m. rugpjūčio 21-22 d. Siguldoje vyko Latvijos Gamtos apsaugos agentūros organizuotas Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) gamtos apsaugos institucijų vadovų susitikimas. Jame pagrindinis dėmesys buvo skirtas Lietuvos patirties rengiant LIFE integruotąjį projektą Naturalit pristatymui. Susitikime buvo pristatyta Latvijos patirtis atkuriant ir apsaugant miškapievių buveines Gaujos nacionaliniame parke. Taip bei aptartos visų trijų valstybių saugomų teritorijų sistemų ir už jas atsakingų institucijų aktualijos bei laukiantys iššūkiai. Daug dėmesio buvo skirta Nacionalinei Latvijos Natura 2000 tinklo apsaugos ir valdymo programai bei Latvijos saugomų buveinių valdymo gairėms. Tai – dokumentai, kurie ateityje turėtų būti rengiami ir Lietuvoje, ir nemaža dalimi – NATURALIT projekto rėmuose.

Patirtimi, įgyta rengiant ir pradėjus įgyvendinti LIFE integruotąjį projektą, dalinosi projekto vadovė Birutė Valatkienė ir projekto administratorė Jurgita Visakavičiūtė (Aplinkos projektų valdymo agentūra), Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorius Albertas Stanislovaitis bei Metodinio analitinio centro vadovas Dalius Dapkus ir projekto administratorė Dalia Čebatariūnaitė.

Projekto komandai tai buvo pirma galimybė ne tik pasidalinti patirtimi su kaimyninių valstybių kolegomis, kurie šiuo metu pradeda rengti LIFE programos Gamtos srities Integruotųjų projektų koncepcijų aprašymus. Tai ir puiki proga sužinoti daug naudingos informacijos bei užmegzti darbinius kontaktus. „NATURALIT projektas 10 metų bus svarbi Lietuvos Natura 2000 tinklo ir saugomų teritorijų sistemos dalis. Taigi ne mažiau svarbu yra sugebėti pasinaudoti geriausia esama patirtimi bei laiku reaguoti į institucinės sistemos aktualijas ir poreikius.“ – po susitikimo mintimis dalinosi projekto grupės vadovė Birutė Valatkienė.