Šių metų spalio 14 – 16 dienomis Briuselyje įvyko LIFE programos integruotųjų gamtos projektų susitikimas. Šį kartą susitikime dalyvavo visų 15 gamtos integruotųjų projektų atstovai, Europos Komisijos Aplinkos direktorato, Mažų ir vidutinių įmonių vykdomosios agentūros (EASME) bei už LIFE projektų stebėseną atsakingos NEEMO grupės ekspertai. Intensyvių trijų dienų diskusijų metu didžiausias dėmesys skirtas Natura 2000 valdymo politikai bei įgyvendinimui ir integruotųjų projektų vaidmeniui siekiant strateginių biologinės įvairovės tikslų. Lietuvos patirtimi su kolegomis šiame susitikime dalinosi ir NATURALIT projekto komandos atstovai iš Aplinkos projektų valdymo agentūros.

Pirmoji renginio diena buvo skirta pasidalinti projektų įgyvendinimo patirtimi bei susipažinti su LIFE programos aktualijomis, ypač susijusiomis su ateinančiu nauju finansiniu 2021-2027 m. periodu. Darbo grupių metu projektų koordinatoriai turėjo galimybę prisistatyti ir kartu su kolegomis aptarti didžiausius projektų valdymo ir įgyvendinimo iššūkius, ieškoti geriausių jų sprendimo būdų bei pateikti savo pasiūlymus, apžvelgti politines aktualijas bei socialinių partnerių įtraukimo ir su komunikacija susijusius klausimus.

Pranešimų metu buvo apžvelgta LIFE programos integruotųjų projektų priešistorė, jų tikslai bei ateities perspektyvos. Tuo pačiu pristatyti šių metų preliminarūs LIFE programos kvietimo rezultatai, finansiniai planai. Renginio metu Europos Komisijos Aplinkos direktorato atstovai taip pat pristatė LIFE programos strateginių projektų idėją ir jų sąsajas su integruotaisiais projektais, pabrėžė regioninio bendradarbiavimo svarbą siekiant bendrųjų aplinkos politikos tikslų. Europos aplinkos politikos instituto atstovė Evelyn Underwood renginio metu apibendrino Europos šalių narių patirtį kuriant Natura 2000 tinklą, atkreipė dėmesį į įvairius Natura 2000 tinklo valdymo aspektus ir tobulintinas sritis.

Antrąją renginio dieną organizatoriai iš Belgijos integruotojo projekto (BNIP) pakvietė susipažinti su Belgijoje vykdomais į Natura 2000 tinklo apsaugą orientuotais projektais, kurių įgyvendinimui yra pritraukiami papildomieji finansavimo šaltiniai. Išvykų metu buvo pristatytos tikslinių rūšių apsaugai skirtos agrarinės aplinkosaugos schemos bei teritorijų tvarkymo programos, pasidžiaugta pirmaisiais projektų rezultatais, diskutuota suinteresuotųjų grupių įsitraukimo klausimais. Pasak projektų atstovų, aplankytų projektų sėkmę ir teigiamus rezultatus didžiąja dalimi nulėmė aktyvus visų pusių įsitraukimas ir geranoriškas bendradarbiavimas.

   

Susitikimas užbaigtas aktyviomis diskusijomis skirtingose darbo grupėse. Padedant NEEMO ekspertams bei išorės konsultantams, dalyviai diskutavo Natura 2000 finansavimo pritraukimo, institucinių gebėjimų stiprinimo, suinteresuotųjų pusių įtraukimo ir komunikacijos klausimais. NATURALIT projekto atstovai šių sesijų metu atskirai pristatė savo darbo patirtį su socialinių partnerių įtraukimu, su kolegomis kartu ieškojo geriausių projekto tikslus ir visuomenės poreikius tenkinančių sprendimų. Išdiskutuotos idėjos vėliau apibendrintai pristatytos visiems dalyviams.

Renginio organizatorių nuotr.

Belgijoje vykęs susitikimas – pirmasis renginys, suvienijęs visus LIFE gamtos integruotuosius projektus. Pirmųjų kvietimų projektų išmoktos pamokos suteikia galimybę išvengti esminių klaidų pradedantiesiems, o kolegų sėkmės istorijos motyvuoja veikti toliau ir ieškoti efektyvesnių sprendimų. Ši iniciatyva suteikė progą užmegzti svarbius darbinius kontaktus bei sukūrė puikų pagrindą tolimesniam bendradarbiavimui siekiant bendrų Europos aplinkosaugos tikslų.

 

Visa su renginiu susijusi medžiaga ir pranešimai pasiekiami oficialiame puslapyje (anglų k.).