Fotografijos autorius Kęstutis Čepėnas

Nors Lietuvą kovo viduryje užklupo karantinas, gamtininkams pats darbymetis – atliekamas saugomų gyvūnų ir paukščių rūšių monitoringas. O kai kurioms slapukėms užfiksuoti reikalingos ypatingos priemonės. Viena iš tokių slapukių – tai reta ir Lietuvoje saugoma pelėdinių paukščių šeimos atstovė lututė.

Lututės paplitusios didesniuose miškų masyvuose, kur vyrauja pušynai. Šiuo metu lutučių Lietuvoje skaičiuojama apie 700 porų. Jų populiacija laikoma stabilia, tačiau rūšis yra saugoma, įrašyta tiek į Europos Sąjungos Paukščių direktyvą, tiek į Lietuvos raudonąją knygą. Lututės apsigyvena juodosios meletos iškaltuose uoksuose arba, jeigu jų trūksta, inkiluose. Taigi rūšis yra jautri miškų kirtimams ir ypač senų medžių mažėjimui miškuose.

Lututė nyksta visoje Europoje dėl jai tinkamų veisimosi buveinių trūkumo, todėl esamos buveinės Dainavos, Labanoro ir Rūdninkų giriose, Čepkelių pelkėje ir Aukštaitijos nacionalinio parko vakarinėje dalyje įtrauktos į Natura 2000 – vertingiausių Europos Sąjungos gamtos teritorijų – tinklą.

Būdama tipiška naktinė pelėdų rūšis, lututė dieną pastebima itin retai, todėl jos paieškos ir apskaita gana sudėtingos – vykdomos naktį, klausomasi jų balsų. Tačiau, net ir budint gamtininkams, lututės ne kiekvieną naktį noriai „kalba“.

Todėl mokslininkų grupė iš VDU Žemės ūkio akademijos miškų ir ekologijos fakulteto, vadovaujama prof. Gedimino Brazaičio, pradėjo eksperimentą – pasitelkė inovatyvią technologiją, už žmogų visą parą budinčią miške. „Life“ integruotojo projekto „Naturalit“ lėšomis trijose giriose įtaisyti pasiklausymo aparatai padeda gamtininkams užfiksuoti retosios lututės balsą. Rūdninkų girioje iškabinti devyni, o Labanoro girioje ir Marcinkonyse – po dešimt tokių aparatų. Eksperimentas vykdomas jau antrus metus – pernai aparatai buvo naudojami genių stebėsenai. Pasiteisinus šiai technologijai, ji bus pritaikyta retų rūšių monitoringui platesniu mastu.

Išsamiau susipažinti su lutučių stebėsena ir išgirsti šios slapukės balsą galite vaizdo reportaže.

Lutučių ir kitų retų saugomų paukščių rūšių stebėseną taikant inovatyvias technologijas finansuoja LIFE integruotasis projektas „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“, skirtas užtikrinti pilnavertę Natura 2000 tinklo – vertingiausių Europos Sąjungos gamtos teritorijų – apsaugą Lietuvoje.

Reportaže panaudotų lututės nuotraukų autorius Kęstutis Čepėnas.
Lututės balso įrašo autorius Romuald Mikusek.