Sausio 17 – 18 d. įvyko pirmasis projekto partnerių metinis pasitarimas. Pasitarime projekto partneriai, atsakingi už veiklų įgyvendinimą, pristatė pirmųjų metų veiklos rezultatus ir tolimesnius darbus, aptarė finansinius bei techninius projekto įgyvendinimo aspektus, vieningai sprendė šiuo metu kylančius iššūkius. Daug dėmesio įvairiose darbo grupėse buvo skirta konkrečių klausimų sprendimui ir komunikacijai su išorės partneriais.

Pirmosios sėkmės istorijos ir neplanuoti iššūkiai

Nors pirmieji projekto metai iš esmės buvo skirti labiau paruošiamiesiems darbams, netrūksta ir sėkmės istorijų. Itin sėkmingai savo veiklą pradėjo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos struktūros apimtyje įsteigtas Metodinis analitinis centras. Didelę patirtį turintys gamtosaugos ekspertai ėmėsi aktyvių veiksmų nustatant saugomų teritorijų apsaugos tikslus, identifikuojant palankios apsaugos būklės kriterijus, gerinant EB svarbos rūšių ištirtumą šalyje, siekiant gamtotvarkos planavimo proceso tobulinimo bei Natura 2000 tinklo integralumo. Europos Komisijai pateikus prašymą Prioritetinių veiksmų programą 2021-2027 metams parengti iki 2019 m. pradžios, o ne 2020 m. , kaip buvo planuota paraiškoje, Metodinio analitinio centro komanda puikiai susitvarkė ir su šiuo neplanuotu iššūkiu.

Be šių projektui keliamų tikslų, praėjusiais metais svarbūs žingsniai atlikti ir su žemės ūkiu susijusiose veiklose. Buvo pradėti rinkti ir analizuoti duomenys apie agrarinės aplinkosaugos priemonėse esančių apribojimų pagrįstumą. Paruošta koncepcija dėl saugomų teritorijų direkcijų dalyvavimo agro-aplinkosauginių priemonių administravimo procese. Parengta Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių trūkumų apžvalga. Parengtas analitinės studijos apie novatoriškas agrarinės aplinkosaugos priemones Europoje (ir pasaulyje) projektas.

Užsienio šalių geroji patirtis sisteminama ir miškingų Natura 2000 teritorijų tvarkymo srityje. 2018 metais išanalizuotos Europos Bendrijos svarbos rūšių ir buveinių tvarkymo problemos miško žemėje. Taip pat pradėtos rengti geninių paukščių ir pelėdų monitoringo metodikos šių sunkiai aptinkamų rūšių populiacijų ir buveinių vertinimui.

Pasitarimo metu taip pat pasidžiaugta vis didesnio populiarumo ir vietos gyventojų įsitraukimo sulaukiančia gamtos festivalių idėja. Kaip ir praėjusiais metais, taip ir 2019 metais planuojami trys atskiri aplinką bei vietos kultūrą puoselėjantys renginiai nacionaliniuose parkuose.

Susitikimo metu ypatingas dėmesys skirtas aktyviai partnerystei. Projekto veiklų koordinatoriai akcentavo abipusio bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą ir kvietė kolegas šiais metais sutelkti jėgas siekiant gerų darbo rezultatų. Kadangi šiemet laukia nemažai pokyčių dėl perėjimo į antrąją projekto fazę, tik glaudus bendradarbiavimas tarp partnerių ir tarpusavio pagalba taps pagrindiniu šio proceso sėkmės veiksniu.