Natūralioje šimtametėje eglės sengirėje. Jeseniky kalnų saugoma teritorija.

2022 m. spalio 02-08 dienomis vyko mokomasis vizitas į Čekijos Respubliką ir Austriją. Vizito tikslas buvo pasisemti patirties į „Natura 2000” tinklą patenkančių miškų tvarkymo ir apsaugos srityje. Į kelionę vyko šeši „Naturalit“ projekto komandos atstovai iš Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir Valstybinės miškų urėdijos. Vizito dalyviai siekė geriau suprasti miškų Vidurio Europoje problemas ir sužinoti jų sprendimo būdus, taip pat pasimokyti iš gerosios praktikos pavyzdžių.

Tarp pagrindinių klausimų buvo su paprastąja egle susijusių buveinių tvarkymo problematika: liemenų kenkėjų populiacijų proveržiai, klimato šiltėjimo poveikis. Taip pat Paukščių ir Buveinių direktyvų miško rūšių apsauga natūralių pažaidų kontekste, Europos Bendrijos svarbos miško buveinių struktūros gerinimo priemonių taikymas. Aptarti ir skirtingų apsaugos kategorijų miškų saugomose teritorijose tvarkymo ypatumai.

Palei turistinius pažintinius takus nudžiūvę medžiai iškertami 30 m juosta į abi puses ir paliekami vietoje. Jeseniky kalnų saugoma teritorija.

Grupė iš Lietuvos apsilankė Jeseniky kalnų saugomo kraštovaizdžio teritorijoje Čekijoje, Šumavos nacionaliniame parke Čekijoje ir Wienerwaldo biosferos rezervate Austrijoje. Detaliai išklausę ir apžvelgę užsienio kolegų patirtį, „Naturalit“ ekspertai padarė keletą išvadų:

  1. Eglių liemenų kenkėjų masinį išplitimą iš esmės nulemia monokultūrinė eglynų masyvų struktūra ir sausros dėl klimato kaitos; Žinant veiksnius, lemiančius eglynų žūtį, yra ir turi būti vykdomas adaptyvus medynų tvarkymas, formuojant tvarius medynus, ateityje padėsiantis išvengti plataus masto medynų žūties.
  2. Griežtai saugomose teritorijose nuo kinivarpų žuvę eglynai paliekami natūraliai raidai, tačiau paribyje ties ūkiniais ar negriežtos apsaugos miškais yra buferinė zona, kurioje taikomas tiek gulinčių, tiek stovinčių apniktų medžių nužievinimas ir palikimas. Taip pat gali būti mechaninėmis priemonėmis nuo gyvūnų žalos apsaugotos pageidaujamos medžių rūšys. Ūkinėse saugomų teritorijų zonose pažeisti eglynai yra plynai iškertami.
  3. Lankytojų saugumas užtikrinamas nupjaunant palei pažymėtus takus esančius pavojingus išdžiūvusius medžius per medžio aukštį (po 30 m juostoje abipus tako), juos paliekant kaip negyvą medieną.
  4. Saugomose teritorijose siekiama atkurti natūralesnę medynų sudėtį taikant savaiminį žėlimą ir apsaugą nuo elnių. Akcentuojamas natūralios medynų dinamikos ir procesų užtikrinimas, negyvos medienos ir struktūrų formavimasis, kas, savo ruožtu, turėtų užtikrinti ir saugomų rūšių išlikimą.

Įgyta patirtis ir gerosios praktikos pavyzdžiai bus panaudoti tobulinant Europos Bendrijos svarbos miško buveinių tvarkymo rekomendacijas, taip pat gamtai artimos miškininkystės metodiką.

 

Po vėjovartų ir vėliau sekusio liemenų kenkėjų antplūdžio. Medžiai paliekami vietoje. Šumavos nacionalinis parkas.

Šumavos nacionaliniame parke