pelkėti lapuočių miškai

Pelkėti lapuočių miškai. Neries regioninio parko direkcijos nuotr.

Kovo 9 dieną nuotoliniu būdu per „Teams“ platformą vyko Europos Bendrijos (EB) svarbos natūralių miško buveinių tipų tvarkymo rekomendacijų pristatymas.

Renginį organizavo LIFE integruotojo projekto „Naturalit“ koordinuojantis partneris Aplinkos projektų valdymo agentūra, kartu su LR aplinkos ministerija ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija.

Šį dvejus metus Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų rengtą ir su kitais šios srities specialistais bei socialiniais partneriais tobulintą dokumentą, skirtą apsaugoti vertingiausias Lietuvos miškų buveines, analizavo ir pristatė pranešėjai iš Aplinkos ministerijos, Gamtos tyrimų centro, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio-analitinio centro ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos. Buvo aptarta, kodėl reikia tokio dokumento, kuo rekomendacijos svarbios saugant biologinę įvairovę, kokios yra EB svarbos miško buveinių išsaugojimo aktualijos ir problematika. Taip pat detaliai pristatytas rekomendacijų turinys, sulaukęs didelio auditorijos susidomėjimo ir klausimų gausos.

Kaip teigė vienas iš pranešėjų Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vadovas Algirdas Klimavičius, šios EB svarbos natūralių miško buveinių tipų tvarkymo rekomendacijos padeda apsibrėžti, kaip saugoti „Natura 2000” tinklui priklausančias miškų buveines, kokia ūkinė veikla jose toleruotina ar visai negalima. „Šios rekomendacijos – tai svarbus progresas po septynerius metus trukusių ginčų, kaip toliau tvarkysimės tose teritorijose. Manau, jog svarbiausias uždavinys buvo nustatyti, ko reikia siekiant palaikyti ar atkurti gerą miško buveinių būklę, o tuomet jau galima galvoti, kaip tuos apsaugos principus integruoti į teisinę bazę, – teigė A. Klimavičius. – Kalbant apie rekomendacijų įteisinimą, dalis turinio veikiausiai bus integruota į Miškų įstatymą ir Bendruosius buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatus. Didžioji turinio dalis greičiausiai nukeliaus į miško kirtimo taisykles kaip ūkininkavimo galimybė, na, o likusi dalis teksto, tikėtina, liks rekomendacinio pobūdžio.“

„Šis dokumentas – tai svarbus žingsnis aiškesnės miškų politikos link, – tvirtino Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovas Nerijus Kupstaitis. – Jau kurį laiką, nežinodami kaip elgtis su Europos Bendrijos svarbos miško buveinėmis, užimančiomis dešimtadalį Lietuvos miškų ploto, balansavome tarp dviejų kraštutinumų – arba visiškai uždrausti jose ūkinę veiklą, arba ten, kur ji dar neuždrausta, elgtis kaip įprasta. Tačiau patirtis parodė, jog įprastos miškininkystės priemonės nėra tinkamos buveinių tvarkymui. Lietuvoje vyraujantys plynieji ir atvejiniai miško kirtimai beveik visais atvejais pripažįstami naikinančiais miško buveines. Taigi šios rekomendacijos yra svarbus dokumentas sprendžiant biologinės įvairovės apsaugos ir miško naudojimo santykio klausimą. Jos padės ruošiantis nacionaliniam miškų susitarimui, kur ir ieškosime geresnio balanso tarp miškų apsaugos ir jų naudojimo“, – teigė N. Kupstaitis.

Rekomendacijų rengimo grupės vadovas prof. Gediminas Brazaitis dėkojo visiems, kurie iki šiol dalyvavo dokumento rengime teikdami savo pasiūlymus ir išsakydami kritiką, bei pabrėžė, jog rekomendacijų turinys dar bus tobulinamas, atsižvelgiant į gaunamas konstruktyvias pastabas ir ekspertinius komentarus. Savo pasiūlymus rekomendacijų turiniui galima teikti iki balandžio 6 d. imtinai, užpildant šią pasiūlymų teikimo formą.

Taip pat pateikiame atsakymus į dalyvių užduotus klausimus, kurių pranešėjai nespėjo atsakyti renginio metu.

ATSAKYMAI į klausimus apie EB svarbos natūralių miško buveinių tipų tvarkymo rekomendacijas

Atsakymų priedas Nr.1

Atsakymų priedas Nr.2

Atsakymu priedas Nr.3

Peržiūrėti renginio vaizdo įrašą galima čia:

Susipažinti su esama „EB svarbos natūralių miško buveinių tipų tvarkymo rekomendacijų“ redakcija galima čia:

Natūralių miško buveinių tvarkymo rekomendacijos

Susipažinti su pranešėjų skaidrėmis galima čia:

Algirdas Klimavičius Kodėl reikia tokio dokumento

Nerijus Kupstaitis Miško buveinių rekomendacijos – žingsnis link aiškesnės miškų politikos

Vytautas Uselis EB svarbos miško buveinių išsaugojimo aktualijos ir problematika

Gediminas Brazaitis EB svarbos natūralių miško buveinių tvarkymo rekomendacijų pristatymas

Žydrūnas Preikša EB svarbos natūralių miško buveinių tvarkymo rekomendacijų pristatymas