miškas, upelis

Renato Jakaičio nuotr.

Š. m. kovo 9 d. 9:00-15:00 val. kviečiame dalyvauti nuotoliniame renginyje – Europos Bendrijos svarbos natūralių miško buveinių tipų tvarkymo rekomendacijų pristatyme. Tai dvejus metus Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų rengtas ir su šios srities specialistais bei socialiniais partneriais tobulintas dokumentas, skirtas apsaugoti vertingiausias Lietuvos miškų buveines, kartu su išlygomis leidžiant jose tam tikrą ūkinę veiklą. Rengiant nacionalinį miškų susitarimą, šios rekomendacijos gali tapti integralia Lietuvos miškų politikos dalimi.

Pristatyme bus aptarta, kodėl reikia tokio dokumento, kuo rekomendacijos svarbios saugant biologinę įvairovę, kokios yra EB svarbos miško buveinių išsaugojimo aktualijos ir problematika ir, žinoma, pristatytas pats rekomendacijų turinys su svarbiausiais akcentais.

Renginio pranešėjai – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vadovas Algirdas Klimavičius, Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovas Nerijus Kupstaitis, Gamtos tyrimų centro Floros ir geobotanikos laboratorijos vedėjas dr. Valerijus Rašomavičius, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio-analitinio centro Gamtosaugos ekspertas botanikas Vytautas Uselis, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miško biologijos ir miškininkystės instituto direktorius prof. dr. Gediminas Brazaitis ir Aplinkos ir ekologijos instituto lektorius dr. Žydrūnas Preikša.

Renginio metu bus galima tiesiogiai užduoti pranešėjams klausimus raštu.

RENGINIO PROGRAMA

Susipažinti su rekomendacijų turiniu galima čia:
Natūralių miško buveinių tvarkymo rekomendacijos

Būtina išankstinė registracija. Nuorodą į renginį gausite elektroniniu paštu, užpildę šią registracijos formą.