Gegužės 21 dieną Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija kviečia kartu švęsti tarptautinę „Natura 2000“ dieną ir artimiau susipažinti, kokie gamtos lobiai slypi Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate.
Dzūkijos nacionalinio parko svečiai kviečiami aplankyti Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato mokomąjį taką. Šiame 1,5 km ilgio take yra galimybė arčiau pažinti didžiausią išlikusios natūralios gamtos salą Lietuvoje. Lankytojai pamatys Čepkelių raistą, pušynais apaugusias kopas, susipažins su pelkės ir miško augmenija. Suteikta galimybė nors akies krašteliu žvilgtelėti į vieną vertingiausių mūsų krašto objektų – Čepkelių raistą. Čia iš apžvalgos bokšto atsiveria didžiuliai miškingomis salomis iškaišyti padūmavusios pelkės plotai. Jame lankytojai gali pažinti rezervate saugomą Čepkelių aukštapelkę, miškais užaugusias žemynines kopas.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad gamtiniuose rezervatuose stengiamasi išsaugoti kiek įmanoma natūralesnį, mažiau trikdomą gamtos ritmą, todėl šiame take lankytis galima tik su Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos darbuotoju.
Kviečiame iš anksto registruotis telefonu +370 672 46388. Lankytojų skaičius ribotas.
Gegužės 21 dieną organizuojamos trys ekskursijos: 10 val., 13 val. ir 15 val. Susitinkame Dzūkijos nacionalinio parko Marcinkonių lankytojų centre (Miškininkų g. 61, Marcinkonys, Varėnos r. sav.). Ekskursiją galite rinktis Jums patogiu laiku, minėtomis valandomis.
Šiame lankytojų centre įrengtoje ekspozicijoje kalbėsime apie „Natura 2000“ teritorijas BAST Dainavos giria (LTVAR0017) ir PAST Dainavos giria (LTVARB005), o vėliau vyksime į „Natura 2000“ teritorijas BAST Čepkelių pelkė (LTVAR0009) ir PAST Čepkelių pelkė (LTVARB002).
„Natura 2000“ – tai Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklas, vienijantis visas 27 valstybes nares, siekiant išsaugoti vertingiausias Europos natūralias gamtines buveines, augalų bei gyvūnų rūšis ir jų buveines ateities kartoms, neatsižvelgiant į šių dienų valstybių sienas. Gegužės 21-oji „Natura 2000” dienos minėjimui pasirinkta todėl, kad ES Buveinių direktyva buvo patvirtinta 1992 m. gegužės 21 dieną. Ši direktyva, kartu su ES Paukščių direktyva (priimta 1979 m.) sudaro teisinį pagrindą „Natura 2000“ teritorijų steigimui visose šalyse narėse. Tą dieną ir buvo pradėtas formuoti „Natura 2000“ tinklas.
„Natura 2000“ diena minima siekiant priminti ES piliečiams apie neįkainuojamas gamtos vertybes, kurios visų mūsų bendru sutarimu saugomos šiose teritorijose, ir yra puikus žmogaus ir gamtos interesų darnos pavyzdys. Minėdami šią dieną žmonės parodo, kad jiems rūpi rūšių ir gamtinių buveinių išsaugojimas ateities kartoms.