Kaip ir kasmet, lapkričio pabaigoje Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre vyko konferencija „CartoCon 2019“, kurios tikslas – stiprinti Lietuvos kartografijos, geografinės informacijos sistemų ir technologijų bei nuotolinių tyrimų sričių mokslininkų bei versle dirbančių tyrėjų bendradarbiavimą ir gerinti jų informuotumą. CartoCon konferencija – tai vienas didžiausių kasmetinių renginių Lietuvoje kartografijos bei GIS mokslo ir technologijų tema, organizuojamas Lietuvos kartografų draugijos drauge su Vilniaus universitetu nuo 2014 metų.

Jau antrą kartą šioje konferencijoje savo patirtimi bei įžvalgomis apie atviro kodo sprendimų taikymą praktikoje dalinosi ir LIFE integruotojo projekto komandos atstovai – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio analitinio centro gamtosaugos ekspertas – GIS analitikas Giedrius Vaivilavičius ir Metodinio analitinio centro IT specialistas Gediminas Bazilevičius. Ekspertai susirinkusiems konferencijos dalyviams pristatė atviro kodo  GIS panaudojimo galimybes nustatant EB svarbos rūšių ir buveinių apsaugos tikslus Natura 2000 teritorijų lygmeniu. Natura 2000 teritorijų apsaugos tikslų nustatymas – viena iš LIFE integruotojo projekto veiklų siekiant pilnavertės Natura 2000 tinklo apsaugos. Buvo pristatyta informacinė duomenų bazė https://biomon.lt/, sukurta projekto metu vien atviro kodo programinės įrangos sprendimais. Ekspertai savo patirtimi įrodė, kad atviro kodo sprendimai šiandien yra lengvai pasiekiami ir įgyvendinami siekiant svarbių rezultatų gamtosaugoje.

Konferencijos metu iš anksto užsiregistravę dalyviai turėjo galimybę sudalyvauti ir QGIS seminare. Jo metu buvo gyvai demonstruojama, kaip susikurti duomenų bazę – nuo pirmojo duomenų įrašo iki galutinio žemėlapio. Projekto atstovas Giedrius Vaivilavičius kartu su kitais lektoriais seminaro dalyviams taip pat pristatė, kaip susikurti mobilios aplikacijos projektą duomenų kaupimui lauko sąlygomis savo mobiliuose įrenginiuose.

Pasak G. Vaivilavičiaus, LIFE integruotojo projekto Naturalit įgyvendinimo sėkmė taip pat priklauso nuo efektyvių technologinių sprendimų pritaikymo praktikoje. Tai leidžia operatyviai reaguoti svarbių užduočių atlikimui. „Atviro kodo teikiamos galimybės padėjo mums laiku parengti programinės įrangos GIS projektą mobiliesiems įrenginiams Punios šilo tyrimams. Galėjome operatyviai sukaupti duomenis dar lauko darbų metu, negaištant laiko jų suvedinėjimui grįžus iš teritorijos. Greičiausiai dėl to tokios ypatingos vertės teritorijos, kaip Punios šilas, apsaugos tikslų projektą parengėme ir pateikėme Aplinkos ministerijai svarstymui per itin trumpą laiką“, – mintimis po konferencijos dalinosi Giedrius Vaivilavičius.

Ekspertas teigia, kad Metodinis analitinis centras jau antrus metus sėkmingai taiko atviro kodo sprendimus savo kasdieniniame darbe. Patikrintus QGIS projektus, paruoštus kaupti duomenims apie Natura 2000 vertybių apsaugos tikslus, planuojamus bei atliktus gamtotvarkos darbus, valstybinio rūšių ir buveinių monitoringo duomenis jau nuo šių metų pradėjo naudoti ir saugomų teritorijų direkcijų specialistai.

Visos konferencijos įrašus galima peržiūrėti šiame vaizdo įraše: https://www.youtube.com/watch?v=IMlJdCCQhZY

Renginio metu skaitytas NATURALIT atstovų pranešimas:

BIOMON sukūrimas taikant atviro kodo GIS technologijas