Rugsėjo 12–14 d. Naturalit projekto atstovai dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių LIFE projektų susitikime (Nordic-Baltic LIFE platform meeting), skirtame žemės naudojimo planavimo procesams ir iššūkiams bei sėkmingos gamtotvarkos pavyzdžiams aptarti.

Renginyje, kuris vyko Suomijoje, Nuuksio nacionaliniame parke, dalyvavo daugiau nei 90 dalyvių iš 34 LIFE projektų, ir daugiau nei 40 skirtingų organizacijų, atstovaujančių Estiją, Latviją, Lietuvą, Daniją, Švediją bei Suomiją. Nepaprastas organizatorių nuoširdumas, puiki organizacija ir susitikimas su seniai matytais LIFE šeimos kolegomis sukūrė įsimenančią draugišką atmosferą, ilgam papildė darbinės motyvacijos užtaisą ir praturtino naujais kontaktais.

Rugsėjo 12 d. buvo skirta įvairiems pristatymams: nuo LIFE programos bendros apžvalgos, Suomijoje įgyvendinamų LIFE programos projektų, su projektų administravimu susijusių LIFE programos naujovių iki konkrečių Suomijoje įgyvendintų projektų patirčių, tokių kaip planavimo procedūrų pavyzdžiai, socio-ekonominių rodiklių vertinimas bei savanorių įtraukimas vykdant gamtosaugos darbus. Dienos pabaigoje gamtoje, lauko ekspozicijose buvo pristatyti įvairūs Suomijoje, Estijoje bei Latvijoje įgyvendinami LIFE projektai.

Antroji susitikimo diena buvo skirta aplankyti tris LIFE programos lėšomis tvarkytas teritorijas – Hanko, Rekijokilaakso ir Nuuksio nacionalinį parką – bei aptarti praktinius pavyzdžius:

  • Hanko: eutrofinių lagūnų valymas, smėlėtų pakrančių buveinių atstatymas, nuo saulės priklausomos buveinės bei jūrinių pakrančių pievos;
  • Rekijokilaakso: skraidančios voverės buveinės Natura 2000 vietovėse ir jų tvarkymas;
  • Nuuksio nacionalinis parkas: durpynų ir upelių atstatymo pavyzdžiai, pievų tvarkymas ir kontroliuojamo miško paklotės deginimo vietovės.

Rugsėjo 14 d. Espoo mieste buvo pristatytas išties išskirtinis saugomų vertybių (skraidančios voverės ir jos buveinių) išsaugojimo mieto vietovėse pavyzdys – miesto infrastruktūros, atsižvelgiant į gamtosauginius reikalavimus, planavimas ir įgyvendinimas. O renginio desertas buvo šalia Nuuksio nacionalinio parko esantis Haltia gamtos centras – išskirtinis aplinką tausojančios suomių architektūros pavyzdys, dedikuotas Suomijos gamtai ir joje galimiems patirti pojūčiams.

Sekančių metų susitikimas vyks Latvijoje, kurį organizuos Latvijos LIFE Integruotas projektas „LatViaNature“.

2
6
previous arrow
next arrow