Rugsėjo 28 d. 9.00 val. vyks Saugomų teritorijų strateginio planavimo aprašo pristatymas. Renginys organizuojamas nuotoliniu būdu, būtina registracija. Sėkmingai užsiregistravusieji nuorodą į renginį gaus el. paštu.

Saugomų teritorijų strateginio planavimo aprašas buvo parengtas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos komandos, bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija. Jis įsigaliojo 2023 m. rugpjūčio 1 d. Tai – vienas iš projekto „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” rezultatų. Tikimasi, kad parengtas aprašas supaprastins gamtotvarkos planų rengimo procesą ir gamtotvarkos priemonės bus taikomos efektyviau.

Renginio programa:

9.00–9.10 Įžanginis žodis. VSTT direktoriaus pavaduotojas Albertas Stanislovaitis.

9.10–9.30 Poreikis keisti Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų rengimo tvarkos aprašą. Pranešėjas: VSTT MAC gamtosaugos ekspertas Nerijus Žitkevičius.

9.30–10.30 Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų reglamentavimo esminiai pokyčiai. Pranešėjas: Teisės ekspertas Gintaras Gaidys.

10.30–11.30 Gamtotvarkos planai: efektyvesnė rengimo tvarka. Pranešėjai: VSTT MAC gamtosaugos ekspertas Nerijus Žitkevičius, Giedrius Vaivilavičius.

11.30–12.00 Klausimai, diskusija.