Renato Jakaičio nuotrauka

Gegužės 17 d. Europos Ministrų taryba priėmė reglamentą dėl gamtos atkūrimo. Jame pirmą kartą įvardijamos priemonės, kuriomis siekiama ne tik išsaugoti, bet ir atkurti gamtą.

Atsižvelgiant į tai, kad daugiau kaip 80 proc. buveinių Europoje yra blogos būklės, priimtu teisės aktu siekiama nustatyti priemones, kuriomis iki 2030 m. būtų atkurta bent 20 proc. Europos Sąjungos (ES) sausumos ir jūros teritorijų, o iki 2050 m. – visos reikalingos atkurti ekosistemos. Priimtas reglamentas padės ES įvykdyti tarptautinius aplinkosaugos įsipareigojimus ir atkurti Europos gamtą.

Naujosios taisyklės padės atkurti nualintas ekosistemas visose valstybių narių sausumos ir jūros buveinėse, pasiekti svarbiausius ES klimato kaitos švelninimo ir kt. tikslus. Iki 2030 m. valstybės narės, įgyvendindamos atkūrimo priemones, pirmenybę teiks „Natura 2000“ teritorijoms.

Reglamente išvardytose buveinėse, kurios įvardijamos kaip esančios blogos būklės, valstybės narės sieks, kad bent 30 proc. jų būtų atkurtos iki 2030 m.; ne mažiau kaip 60 proc. iki 2040 m. ir ne mažiau kaip 90 proc. iki 2050 m. Taip pat valstybės narės dės pastangas išlaikyti gerą atkurtų buveinių bei reglamente išvardintų buveinių būklę.

Skaitykite daugiau apie reglamentą: https://bit.ly/3Vw9mFs