Ar žinojote, kad pelkės yra daug svarbesnės strateginės partnerės kovojant su klimato kaita negu miškai? Ploto vienete pelkės sukaupia iki septynių kartų daugiau anglies dioksido nei kitos sausumos ekosistemos. Tačiau beatodairiškai jas naudojant, pelkės atsisuka prieš mus. Per metus iš nusausintų durpynų Lietuvoje išsiskiria beveik tiek pat šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kiek iš paties taršiausio energetikos sektoriaus. Kaip pelkės susiformavo, kokia šiandien jų būklė Lietuvoje ir kodėl pelkes verčiau padaryti mūsų sąjungininkėmis, kalbamės su Kamanų valstybinio gamtinio rezervato ekologu Vaidotu Grigaliūnu.

 

Reportažas parengtas įgyvendinant LIFE integruotąjį projektą „Naturalit“, kuris siekia užtikrinti pilnavertę Natura 2000 tinklo – vertingiausių Europos Sąjungos gamtos teritorijų – apsaugą Lietuvoje.“ Už reportažo turinį atsako autoriai ir jis nebūtinai atspindi Europos komisijos nuomonę. Daugiau informacijos apie projektą – naturalit.lt.