Praėjusią savaitę, gegužės 2 d., Vilniuje įvyko pradinis LIFE integruotojo projekto „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ (LIFE-IP-PAF-NATURALIT) partnerių susitikimas.

Susitikimo metu buvo aptarti esminiai projekto valdymo principai ir įgyvendinimo aktualijos. Akcentuota sinergijos su kitais projektais reikšmė, pažymėta komunikavimo su visuomene svarba. Aplinkos ministerijos atstovai susitikime išsakė lūkesčius po Europos Komisijos pradėtų tyrimų dėl Natura 2000 įgyvendinimo Lietuvoje. Pristatė 2018 m. sausio 26 d. Europos Komisijos Briuselyje pasiūlyto naujo Prioritetinių veiksmų bendrųjų priemonių programos (angl. PAF) formato projektą ir išdėstė su tuo susijusį tolimesnių veiksmų planą.

Bendru partnerių sutarimu buvo išrinkti Agentūros kaip projekto koordinuojančio partnerio projekto valdymo komandos patarėjai Prioritetinių veiksmų bendrųjų priemonių programos įgyvendinimo bei LIFE programos klausimais.

Diskusijų metu buvo priimti svarbūs projekto veiklų įgyvendinimo sprendimai, detalizuoti jų darbo planai, aptarti sisteminio veiklų koordinavimo aspektai, priimti proaktyvaus bendradarbiavimo susitarimai.