Kitą ketvirtadienį, lapkričio 14 d., Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba kviečia į vietovės, atitinkančios gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, „Punios šilas“ (LTALY0004) apsaugos tikslų projekto pristatymą. Jo metu Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Biologinės įvairovės skyriaus ir Metodinio analitinio centro ekspertai aptars atliktus darbus bei pateiks rekomendacijas dėl teritorijoje esančių EB svarbos gamtinių vertybių apsaugos.

„Dokumento parengimui projekto komanda skyrė ypatingą dėmesį. Prasidėjus viešiems ginčams dėl šios gamtinių vertybių apsaugai Europos lygmeniu svarbios teritorijos ateities perspektyvų ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro pavedimą Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai parengti šios vietovės apsaugos tikslų projektą, VSTT Metodinio-analitinio centro ekspertai atidėjo suplanuotus darbus ir ėmėsi šios užduoties“ – pasakoja Metodinio-analitinio centro vadovas Dalius Dapkus. Pasak jo, buvo atliktas didelis darbas: visapusiškai įvertinta net 2702 ha plotą užimančioje teritorijoje aptinkamų EB svarbos natūralių gamtinių buveinių būklė, susipažinta su teritorijoje anksčiau vykdytų tyrimų duomenimis, papildyta bei atnaujinta informacija apie organizmų grupių ar rūšių būklę ekspedicijų Punios šile surinktais duomenimis.

Šiems darbams atlikti į pagalbą Metodinio-analitinio centro gamtosaugos ekspertams buvo pasitelkti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Biologinės įvairovės skyriaus ir Nemuno kilpų regioninio parko specialistai bei projekto partneriai iš Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos.

Vietovės „Punios šilas“ apsaugos tikslų projektas bus pristatytas Saugomų teritorijų nacionalinio lankytojų centro Konferencijų salėje (Antakalnio g. 25, Vilnius) 10 val. Į pristatymą kviečiami visi suinteresuotieji ir norintys prisidėti prie vertingiausio Lietuvos miško išsaugojimo.

 

 

Susiję įrašai:

Punios šilo gamtinių vertybių apsauga