R. Grinienė pristato tyrimo apie saugomų teritorijų produkto ženklą rezultatusPraėjusią savaitę, gruodžio 14 d., Anykščių regioninio parko Lankytojų centre saugomų teritorijų direkcijų vadovams bei specialistams buvo pristatyti š. m. kovo – lapkričio mėn. vykdyto saugomų teritorijų produkto ženklo tyrimo rezultatai.

Tyrimas atliktas siekiant nustatyti autentiškos, gamtai ir vietos kultūrai palankios produkcijos ženklinimo ypatybes, svarbiausius tokių produktų / paslaugų ženklus bei surinkti informaciją platesnei diskusijai apie šio ženklo tobulinimą.

Visuomenė žino ir supranta saugomų teritorijų produkto ženklo reikšmę

Tyrimo metu buvo atliktos 3 apklausos: saugomų teritorijų specialistų, ženklo turėtojų bei visuomenės. Paaiškėjo, kad visuomenėje saugomų teritorijų produkto ženklo žinomumas siekia net 47 proc. Džiugu ir tai, kad žmonėms yra suprantama pati ženklo reikšmė. Kas trečias atsakęs įvardino jo svarbą kultūrinio bei gamtinio paveldo puoselėjimui, vietos verslo skatinimui. Šiuo metu esamas produkto ženklas taip pat kelia teigiamus jausmus tiek visuomenei, tiek jo turėtojams ir saugomų teritorijų darbuotojams. Didžioji dalis apklaustųjų ženklą tapatina su gamta, natūralumu, ekologija. Pastebima jo sąsaja su kultūros paveldu bei tradicijomis, akcentuojama geografinė nuoroda / produkto kilmė.

Idėja svarbiau nei finansinė nauda

Saugomų teritorijų produkto ženklas taip pat suteikia ir apčiuopimą naudą jo turėtojui. Kadangi yra tapatinamas su kokybe bei pačia saugoma teritorija, nereikia papildomų didelių investicijų gaminių ar paslaugų reklamai. Tokiu būdu lengviau sugeneruojamos pajamos. Be to, daugeliu atveju minima pačios idėjos, o ne finansinės naudos svarba.

Ateities perspektyvos

Pristatymo metu taip pat apžvelgti ženklo administravimo iššūkiai bei viešinimo poreikis ir motyvai. Diskusijoje aptarti ir įvairūs ženklo tobulinimo aspektai: atrankos kriterijų nustatymas ir jų vienodinimo poreikis, administracinės naštos mažinimas, viešinimo tikslai. Nutarta artimiausiu metu detalizuoti tolimesnius ženklo tobulinimo veiksmus.

 

Saugomų teritorijų produkto ženklas – tai vienas iš būdų skatinti saugomų teritorijų lankytojus paslaugas ir produktus įsigyti iš vietos gyventojų ir tokiu būdu prisidėti prie regionų vystymo bei vietos gyventojų gerovės užtikrinimo, partnerystės tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos skatinimo.

LIFE integruotojo projekto metu įgyvendinant visuomenės informavimo apie Natura 2000 ir ekosistemines paslaugas Lietuvoje veiklas numatoma tobulinti esamą saugomų teritorijų produkto ženklą, vykdyti specialius seminarus šio ženklo turėtojams, organizuoti šio ženklo viešinimo kampaniją.