Projekto partneriai iš Aleksandro Stulginskio universiteto, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio analitinio centro bei Valstybinės miškų urėdijos neseniai sugrįžo iš penkių dienų trukmės mokomojo vizito Vokietijos bei Lenkijos saugomose teritorijose. Mokomojo vizito tikslas buvo įgyti žinių, reikalingų įgyvendinant integruotojo projekto veiklas, geriau suprasti vidurio Europos miškų apsaugos problemas, jų sprendimo būdus bei pasisemti šalių gerosios praktikos.

Schorfheide-Chorino biosferos reservatas, Vokietija

Pirmąją vizito dieną projekto atstovų grupė lankėsi Vokietijos Chorino biosferos rezervate (Schorfheide-Chorin Biosphere Reserve). Tai viena didžiausių saugomų teritorijų Vokietijoje. Nuo 2011 m. ji įtraukta ir į UNESCO paveldo sąrašą, nes čia saugomi išlikę senieji lygumų bukų miškai. Saugomoje teritorijoje taikomi įvairūs ūkinės veiklos bei medžioklės apribojimai, palaikomas ekologinis neintensyvus ūkininkavimas, sudaromos sutartys su privačių sklypų savininkais.

Ekspertai diskutuoja prie stalo Ekspertai miške Ekspertai miške

Vizito dalyviai taip pat susipažino su sėkmingu proaktyvaus saugomos teritorijos administracijos bendradarbiavimo su vietos gyventojais pavyzdžiu – lankytoju centru, kurį vietos gyventojų bendruomenė įkūrė savo lėšomis. Vizito rezervate metu projekto grupė taip pat įvertino gamtos vertybių pritaikymo lankymui sprendinius, aplankė bukų sengirę, su kolegomis aptarė ūkininkavimo miškuose problemas. Rezervato atstovai atkreipė dėmesį, kad konfliktų tarp gamtininkų ir valstybinių miškininkų nekyla, nes pastarieji visuomet atstovauja tą pačią pusę. Pasak jų, ekonominis interesas nėra iškeliamas aukščiau aplinkosauginio. Vizito dieną dalyviai užbaigė diskusija apie gamtotvarkos ir miškotvarkos integravimą miškingose Natura 2000 teritorijose.

Ekspertai apžiūri ekspoziciją Ekspertai vaikšto po bukų girią Bukai

Oborniki miškų urėdija, Lenkija

Toliau projekto partneriai persikėlė į Lenkiją. Čia Oborniki miškų urėdijoje ekspertai susipažino su institucijos veikla bei vykdomais projektais ir iniciatyvomis. Taip pat susipažino su naujai pritaikytu integruotu Natura 2000 teritorijų apsaugos planavimo ir tvarkymo modeliu, pasidžiaugė institucijos gebėjimu į svarbiausius procesus įtraukti visas suinteresuotąsias grupes. Vizito dalyviai taip pat aplankė Noteckos girią bei „Swietlista Dabrova“ gamtinį rezervatą. Pastarasis yra paskelbtas ir Natura 2000 teritorija, siekiant išsaugoti termofilinius acidofilinius ąžuolynus Potentillo albae Quercetum. Šioje saugomoje teritorijoje projekto partneriai domėjosi termofilinių ąžuolynų ir kitų miško tipų apsaugos ir tvarkymo klausimais Lenkijoje. Oborniki miškų urėdijos darbuotojai taip pat pristatė ganymo, kaip potencialios buveinės tvarkymo priemonės, patirtį.

Vizito dalyviai kartu Bukai Ekspertai miške  Ekspertai su teritorijoje laisvais laikomais arkliais

Saugomų teritorijų pritaikymo visuomenei patirtis Lenkijoje

Paskutinė aplankyta vieta – Lenkijoje, Poznanės pakraštyje esantis „Morasko Meteorito” draustinis (The „Morasko Meteorite” Reserve). Šioje vietoje saugoma grupė t.y. septyni smūgio metu atsiradę krateriai Morasko kalno šlaite. Draustinyje saugoma ne tik kraštovaizdis su meteorito krateriais, bet ir anksčiau plačiai paplitę ir buvę būdingi Wielkopolska regione ąžuolo bei skroblo medynai (Galio silvatici – Carpinetum). Tai puikus pavyzdys, kaip miesto ribose esančios saugomos teritorijos padeda išsaugoti savitą regionų kraštovaizdį ir estetinę vertę, tuo pačiu suteikiant unikalią galimybę žmonėms atrasti ypatingą gamtos paveldą ir juo mėgautis.

Miškinga Natura 2000 teritorija Informacinė lenta

„Kitos Europos Sąjungos valstybės, anksčiau įstoję į ES, dažnai turi daug gilesnes Natura 2000 teritorijų vertinimo, monitoringo, apsaugos bei tvarkymo tradicijas nei Lietuva. Dalis saugomų Natura 2000 miško buveinių yra retos Lietuvoje, tačiau būdingos vidurio Europos mišrių miškų zonai. Natūralu, jog čia sukaupta daugiau žinių apie šių saugomų objektų struktūrą, rūšis bei funkcionavimą. Gretimų šalių gerosios praktikos perėmimas yra svarbus uždavinys, kadangi dažniausiai ji šiose šalyse remiasi daug didesne patirtimi bei gilesnėmis žiniomis, be to apsilankymo metu galime įvertinti ir įsitikinti anksčiau taikytų gamtotvarkos priemonių efektyvumu.“ – po mokomojo vizito mintimis dalinosi Aleksandro Stulginskio universiteto profesorius mokslų daktaras bei vienas iš projekto vyriausiųjų ekspertų Gediminas Brazaitis. Pasak jo, labai svarbu pasidalinti ir galbūt perimti gamtosauginių sprendinių įgyvendinimo patirtį apribojant ūkininkavimo režimus miško savininkams bei valdytojams.

Šis mokomasis vizitas Vokietijoje ir Lenkijoje yra pirmasis integruotojo projekto mokomasis vizitas užsienyje. Pagrindiniai šios Aplinkos projektų valdymo agentūros koordinuojamos veiklos tikslai – sutelkti trūkstamas ekspertines žinias institucinėje sistemoje. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatyta atsižvelgiant į projekto veiklų įgyvendinimo specifiką suorganizuoti iš viso 16 tokių mokomųjų vizitų. Jų metu įgytos žinios būtų perduodamos visai saugomų teritorijų sistemai.

Nuotraukos © G. Brazaičio ir N. Zitkevičiaus.