Šlapynių buveinių atkūrimas ir biomasės tvarkymas kompostuojant

Sovietmečiu Lietuvoje daugelis gamtiniu požiūriu vertingų pelkių buvo suniokotos jas nusausinant ir paverčiant durpių karjerais. Todėl projekto metu Užpelkių telmologiniame draustinyje, Žemaitijos nacionaliniame parke, numatoma išbandyti naujas pažeistų šlapynių buveinių atkūrimo technologijas, leidžiančias vietoje durpyno atkurti aukštapelkę, kurias vėliau būtų galima pritaikyti ir kitose pažeistose vietovėse. Veiklomis numatyta:
 • Atstatyti aukštapelkės hidrologinį režimą ir jai būdingą augaliją;
 • Parengti telmologinio draustinio miškotvarkos planą, pagal kurį būtų šalinama dalis medžių ir didinamas negyvos medienos kiekis;
 • Parengti ir pristatyti ištestuotų metodų taikymo rekomendacijas kitų šlapynių buveinių tvarkymui;
 • Surengti seminarą saugomų teritorijų administracijoms ir kitoms suinteresuotosioms šalims apie šlapynių atkūrimo metodus.
Kita problema, su kuria susiduria saugomų teritorijų administracijos, atkurdamos pelkių būklę – tai susidarantis didelis šalinamų nendrių biomasės kiekis, kadangi jį sunku technologiškai apdoroti, o gyvulių šėrimui jis taip pat netinkamas, nes sudėtyje turi mažai maistingųjų medžiagų ir pasižymi dideliu silicio kiekiu. Todėl Žemaitijos nacionaliniame parke bus ištestuotas bei pasiūlytas ekonomiškai naudingiausias ir efektyviausias saugomose teritorijose susidarančios biomasės panaudojimo būdas – įrengtos kompostavimo aikštelės strategiškai patogiose parko vietose.
Šioje srityje numatytos veiklos:

 • Parengti techninius projektus trijų kompostavimo aikštelių įrengimui;
 • Įrengti tris kompostavimo aikšteles su kompostavimui reikalinga įranga;
 • Kompostuoti biomasę bendradarbiaujant su vietos ūkininkais, kurie susidariusį kompostą naudotų savo laukų tręšimui;
 • Parengti rekomendacijas, kaip ekonomiškai efektyviai tvarkyti biomasę „Natura 2000” teritorijose.
2020-2021 m. (II projekto fazės) rezultatai
 • Per 2020 metus parengtas techninis projektas Užpelkių pelkės hidrologiniam režimui atstatyti, kuris padės atkurti gamtiniu požiūriu vertingą aukštapelkę, nusausintą prieš daugiau nei 50 metų. Bendradarbiaujant su Valstybine miškų urėdija atlikta Užpelkių miškotvarkos plano korektūra.
 • 2020 m. rugpjūtį paruoštas techninis vadovas žaliosios biomasės kompostavimui ir technikai, kuri būtina kompostavimo procesui.
 • 2020 m. lapkritį nupirkta technika, skirta kompostavimo aikštelėms prižiūrėti ir kompostui tvarkyti.
 • 2020 m. pabaigoje suformuoti ir Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai perduoti žemės sklypai, kuriuose bus statomos aikštelės žaliosios biomasės kompostavimui. Žemės sklypai pasirinkti trijuose Žemaitijos nacionalinio parko vietose, kad būtų patogu atvežti biomasę iš skirtingų tvarkomų parko teritorijų. Taip pat teritorijos, kuriose bus statomos aikštelės, yra apleistos ir neprižiūrėtos, todėl statant aikšteles bus sutvarkoma teritorija.
 • 2021 m. birželio 23 d. pasirašyta miškotvarkos plano įgyvendinimo Užpelkių hidrologinio režimo atkūrimo techninio projekto rangos sutartis su UAB „Transjuda”. Rugsėjį pradėti menkaverčių medžių šalinimo darbai. Žemaitijos nacionalinio parko specialistai įrengė automatinius vandens lygio matavimo prietaisus, kurie padės stebėti vandens lygio pokyčius ir atliktų darbų veiksmingumą.
2022-2023 m. (III projekto fazės) rezultatai

2022 m. gegužės mėnesį užbaigti Užpelkių hidrologinio režimo atkūrimo rangos darbai. Buvo sukaltos visos techniniame projekte numatytos spraustasienės, bei sausose vietose pasodinti kiminai. Kiminų sodinimo talką surengė pati „Naturalit“ projekto komanda.

Susijusios Naujienos

Projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” (LIFE IP PAF-NATURALIT ), Nr. LIFE16 IPE/LT/016 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika. Už tinklalapyje pateikiamą informaciją visą atsakomybę prisiima autoriai. Čia pateikiamas turinys nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę.