Visuomenės supažindinimas su daugialype „Natura 2000“ nauda

Į saugomas teritorijas neretai vis dar žiūrima kaip į draudimų ir ūkinės veiklos apribojimų sistemą, per mažai dėmesio skiriant jų teikiamai naudai. Todėl projekto komandos tikslas – įvairiais būdais supažindinti visuomenę su daugialype „Natura 2000“ tinklo sukuriama nauda ir gamtos teikiamomis ekosisteminėmis paslaugomis, skatinti vietos bendruomenių įsitraukimą puoselėjant vertingiausias gamtos teritorijas, taip pat aplinkai palankių verslų vystymą „Natura 2000“ teritorijose. Taip kartu prisidėsime prie kaimo ir regionų plėtros bei visuomenės ekologinio sąmoningumo ugdymo. Kitas svarbus aspektas – didinti „Natura 2000“ teritorijų prieinamumą visoms žmonių grupėms, įskaitant neįgaliuosius, kuriems gamtos vertybių pažinimą apsunkina fiziniai apribojimai.

Šioje projekto veikloje numatyta:

 • Organizuoti gamtos pažinimo festivalius Aukštaitijos, Dzūkijos ir Žemaitijos nacionaliniuose parkuose, ypatingą dėmesį skiriant juose esančioms „Natura 2000“ gamtinių teritorijų vertybėms. Per patirtines veiklas bus gilinamas vietos bendruomenės ryšys su ja supančia gamta, taip pat sudarytos sąlygos užsidirbti vietos verslui, ypač aplinkai draugiškiems gamintojams, turintiems Saugomų teritorijų produkto ženklą;
 • Plėtoti saugomų teritorijų produkto ženklą, palaikant vietos verslus, kuriančius ekologiškus, aplinkai, gyvajai gamtai bei žmogaus sveikatai draugiškus produktus;
 • Didinti gamtos vertybių pažinimo prieinamumą visiems visuomenės nariams, sudarant sąlygas neįgaliesiems aplankyti vertingiausias mūsų krašto gamtos teritorijas. Planuojama pritaikyti nacionalinių parkų infrastruktūrą įrengiant interaktyvius taktilinius stendus ir apžvalgos bokštelius, pateikti specialius turistinius pasiūlymus neįgaliesiems Aukštaitijos, Dzūkijos ir Žemaitijos nacionaliniuose parkuose.
2018-2019 m. (I projekto fazės) rezultatai
 • 2018 m. atliktas Saugomų teritorijų produkto ženklo žinomumo ir vertinimo tyrimas.
 • 2019 metų pradžioje surengti 3 regioniniai susitikimai su saugomų teritorijų direkcijų darbuotojais ir saugomų teritorijų produkto ženklo turėtojais dėl produkto ženklo tobulinimo. Apibendrinus itin turiningų diskusijų metu surinktas įžvalgas, parengtos rekomendacijos ir produkto ženklo rinkodaros kampanijos komunikacijos ženklas, pradėta rinkodaros kampanija, sukurta įvadinė svetainė informacijos pateikimui: gamtoje.org.
 • 2019 m. Aukštaitijos, Dzūkijos ir Žemaitijos nacionalinių parkų turistų lankomose vietose įrengti regos negalią turintiems žmonėms pritaikyti informaciniai stendai.
 • Per 2018-2019 metus sėkmingai įvyko 6 gamtos festivaliai: du „Vidur girių“ festivaliai Dzūkijos nacionaliniame parke, du „Vidur ežerų“ festivaliai Aukštaitijos nacionaliniame parke ir du „Miško burtų“ festivaliai Žemaitijos nacionaliniame parke.
2020-2021 m. (II projekto fazės) rezultatai
 • 2020 m. vasarį surengti pirmieji mokymai Saugomų teritorijų produkto ženklo turėtojams apie aplinkai palankų verslą ir rinkodarą.
 • 2020 m. rugpjūtį pradėtas „Saugomų teritorijų produkto ženklo istorijų“ ciklas, kuriame vaizdo reportažais ir straipsniais pristatomi šį ženklą turintys gamintojai ir paslaugų teikėjai.
 • 2020 m. lapkričio 17-18 d. vyko nuotolinis rinkodaros seminaras Saugomų teritorijų ženklo turėtojams, kurį vedė strateginės rinkodaros ekspertė Indrė Radavičienė. Lektorė skaitė pranešimus, kaip vystyti verte vartotojui grįstą rinkodarą, kokie galimi kainodaros sprendimai, kaip komunikuoti produkto vertę vartotojui. Antra seminaro diena buvo skirta dalintis gerąja patirtimi, keletas Saugomų teritorijų produkto ženklo turėtojų pasidalijo savo sėkmės istorijomis ir rinkodaros sprendimais.
 • 2020 m. surengtos dvi tematinės kampanijos (Vėlinių ir Kalėdų proga), kurių metu skatinama rinktis produktus ir paslaugas, pažymėtas Saugomų teritorijų produkto ženklu.
 • 2021 m. spalio 2 dieną po dviejų metų pertraukos į Žemaitijos nacionalinį parką sugrįžo teatralizuotas gamtos festivalis jaunoms šeimoms „Miško burtai“. Dėl užsitęsusios pandemijos keliamų iššūkių, festivalis organizuotas naujoje uždaroje teritorijoje – Plokštinėje, kur plyti ir „Natura 2000“ teritorijos. Čia kadaise buvusi karinė teritorija ir vėl virsta nuostabiu gamtos kampeliu. Festivalis tematiškai kalbėjo apie visa nugalinčią ir sugrįžtančią gamtą, kuriai į pagalbą suskubo stebuklingi miško herojai.
 • 2021 m. gruodžio 21 dieną vyko trečiasis seminaras saugomų teritorijų produkto ženklo turėtojams tema „Skaitmeninės reklamos valdymas pradedantiesiems“. Seminaras vyko per Zoom platformą, jame dalyvavo 44 dalyviai. 
 • 2021 m. išleistas elektroninis gidas „Visiems prieinama gamta“: neįgaliesiems prieinama infrastruktūra nacionaliniuose parkuose. Gide pateikiami neįgaliesiems pritaikyti pažintiniai maršrutai Aukštaitijos, Dzūkijos ir Žemaitijos nacionaliniuose parkuose.
2022-2023 m. (III projekto fazės) rezultatai
 • 2022 m. balandžio 23-24 dienomis, per Atvelykį, Dzūkijoje po dvejų metų pertraukos vėl šurmuliavo gamtos festivalis „Vidur girių“. Marcinkonyse vykęs renginys subūrė beveik 200 smalsių, nuotykiams pasiruošusių gamtos mylėtojų, kurie, nepaisant žadėto lietingo oro, nepabūgo ir atvyko pasimėgauti bundančia gamta, pažinti augalų bei paukščių.

Susijusios Naujienos

Projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” (LIFE IP PAF-NATURALIT ), Nr. LIFE16 IPE/LT/016 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika. Už tinklalapyje pateikiamą informaciją visą atsakomybę prisiima autoriai. Čia pateikiamas turinys nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę.