Aplinkos monitoringas – ypatingai svarbi priemonė stebėti pokyčius aplinkoje, kaupti žinias, vertinti taikomas apsaugos priemones. Kokybiškas monitoringo vykdymas išlieka visada aktualiu iššūkiu, nes keičiantis vykdytojams, aplinkos sąlygoms, kaupiantis patirčiai, koreguojant metodikas, iškyla vis nauji klausimai. Šių klausimų ir iššūkių vedini, rugpjūčio 7 – 8 dienomis į mokymus susirinko saugomų teritorijų specialistai, vykdantys plėšriųjų paukščių ir juodojo gandro valstybinį monitoringą.

Plėšriųjų paukščių stebėjimas © G. Grašytės nuotr.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio – analitinio centro ornitologų kartu su Aplinkos projektų valdymo agentūros NATURALIT projekto grupe organizuoti mokymai vyko paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje – Taujėnų – Užulėnio miškuose, nes svarbiausias šių mokymų tikslas – ne tik papildyti teorines specialistų žinias, bet ir sustiprinti praktinius įgūdžius. Specialistų mokymai organizuojami siekiant užtikrinti metodišką ir profesionalų valstybinio aplinkos monitoringo vykdymą, surenkamų duomenų patikimumą, kas leistų užtikrinti teigiamą poveikį šios paukščių grupės saugomų rūšių apsaugai.

Taujėnų – Užulėnio miškuose vykę mokymai buvo suskirstyti į dvi dalis – apskaitų vykdymo ir lizdų paiešką. Kiekviena dalis prasidėjo šios srities specialisto, mokslininko dr. R. Treinio paskaita. Jų metu ne tik aptarti svarbiausi aspektai, bet ir nagrinėta nemažai pavyzdžių iš praktikos, atsakyta į iš anksto monitoringo vykdytojų iškeltus klausimus.

Praktinė dalis vyko pasiskirsčius į nedideles grupeles, kad kiekvienas dalyvis mokymų metu gautų kuo daugiau individualaus dėmesio. Praktinės dalies grupėms vadovavo didelę patirtį plėšriųjų paukščių stebėjimuose turintys dr. R. Treinys, S. Skuja, D. Norkūnienė, A. Čerkauskas. Nors orų prognozės gąsdino lietumi, išvykus stebėti paukščių oro sąlygos pasitaisė. Dalyviai džiaugėsi paukščių aktyvumu, kuris leido ne tik stiprinti rūšių atpažinimo įgūdžius įvairiais atstumais ir apšvietimo sąlygomis, pamatyti gana didelę plėšriųjų paukščių įvairovę, bet ir stebėti bei atpažinti kai kurių rūšių (mažojo erelio rėksnio, vapsvaėdžio) specifinės teritorinės elgsenos elementus.

      

Teorinės žinios papildytos praktinių įgūdžių stiprinimu gamtoje. © J. Visakavičiūtės ir R. Kubiliaus nuotr.

Lizdų paieškos pagal stebėjimus metu, mokymų dalyviai vėl grupėmis skirstėsi po miškus, ieškojo naujų lizdų, tikrino žinomus iš seniau. Nors svarbiausias tikslas buvo pagilinti jau turimas juodojo gandro ir plėšriųjų paukščių valstybinio monitoringo vykdymo žinias, tačiau dalyviams besimokant nusišypsojo sėkmė tuo pačiu aptikti ne vieną iki tol nežinotą plėšraus paukščio lizdą. Šie duomenys bus suvesti į Saugomų rūšių informacinę sistemą.

Dalis mokymų laiko buvo skirta diskusijoms, apimančioms ne tik gyvosios gamtos monitoringo vykdymą, bet ir kitoms saugomų teritorijų specialistų veikloms, jų darbo organizavimui.

       

Teorinės žinios papildytos praktinių įgūdžių stiprinimu gamtoje. © J. Visakavičiūtės nuotr.

Organizatoriai dėkoja aktyviai dalyvavusiems!

Kviečiame susipažinti su mokymų medžiaga: