Birželio 19 – 20 dienomis Žemaitijos nacionaliniame parke įvyko jau antrieji saugomų teritorijų specialistų (botanikų) kalibraciniai mokymai ES svarbos buveinių ir augalų monitoringo tema. Mokymus organizavo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Biologinės įvairovės skyriaus darbuotojas Remigijus Uzdras, talkinant Metodinio analitinio centro gamtosaugos ekspertei dr. Dalytei Matulevičiūtei ir Naturalit projekto koordinatoriui Žemaitijos nacionaliniame parke Pauliui Mikai. Šie mokymai skirti tinkamai pasiruošti ES svarbos buveinių ir augalų monitoringui.

© S. Sidabro nuotr.

Antrajame šių mokymų etape Žemaitijoje dalyviai kėlė gamtinių buveinių kartografavimo metu iškilusius klausimus, dalinosi savo praktikos įspūdžiais.

Be to, monitoringo duomenų tikslumo svarbą akcentavo ir į su monitoringo tema susijusius klausimus atsakė mokymų organizatorių pakviestas gamtinių buveinių monitoringo metodikos autorius Gamtos tyrimų centro darbuotojas dr. Valerijus Rašomavičius. Vėliau jis kartu su doktorantu Domu Uogintu pademonstravo ir monitoringo tyrimų procesą, aiškindamas atskirų metodikos reikalavimų reikšmę bei rūšių morfologijos ypatybes.

          

© S. Sidabro nuotr. 

Mokymų metu buvo sudaryta galimybė ir patiems dalyviams atlikti tyrimus bei vėliau diskutuoti dėl augalų gausumo vertinimų. Diskusijos nesibaigė ir vakare. Šis laikas buvo išnaudotas dar ir inventoriaus paruošimui kitos dienos vandens telkinių monitoringo mokymams. Tyrimų procedūrą Platelių ežere įrengtoje augalijos transektoje demonstravusi Metodinio analitinio centro gamtosaugos ekspertė D. Matulevičiūtė akcentavo komandinio darbo svarbą ir makrofitų pavyzdžių rinkimo būtinumą.

© D. Matulevičiūtės nuotr.

Mokymų pabaigai buvo pasiūlyta išvyka į Siberijos pelkę, kur mokymų dalyvius lydėjo Žemaitijos nacionalinio parko vyriausioji specialistė Gitana Sidabrienė ir vyresnysis specialistas Saulius Sidabras. Jie papasakojo apie pelkėje vykdomus gamtotvarkos darbus ir pasiektus jų rezultatus. Išvyka buvo panaudota ir tarpinių pelkių bei šarmingų žemapelkių augalų rūšių pažinimui. Čia mokymų dalyvius konsultavo Metodinio analitinio centro gamtosaugos ekspertė D. Matulevičiūtė.

Pasak jos, praktikoje visada iškyla klausimų, kuriuos lengviausia spręsti bendromis jėgomis. Todėl buvo pasiūlyta savo patirtimi ir žiniomis aktyviai keistis monitoringo vykdytojų internetinėje grupėje.

 

 

         

© S. Sidabro nuotr.

Kalibraciniai ES svarbos buveinių ir augalų monitoringo mokymai organizuojami siekiant kelti sistemoje dirbančių specialistų kvalifikaciją ir gebėjimus vykdyti priskirtas funkcijas, apmokyti specialistus (botanikus) atlikti EB svarbos buveinių monitoringą ir taip užtikrinti tinkamą Natura 2000 teritorijų (buveinių) stebėseną, surenkamų duomenų patikimumą bei vieningą pateikimą. Šiais metais numatyta suorganizuoti dar ir trečiąjį jų etapą.

Susiję įrašai

https://naturalit.lt/tesiami-mokymai-saugomu-teritoriju-specialistams/