V. Vyšniausko nuotrauka

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, atsižvelgdama į vietos bendruomenės nuomonę, nusprendė laikinai stabdyti skerdyklos projekto įgyvendinimą Marcinkonyse ir atlikti visų galimų vietos alternatyvų analizę.

Galvijų ganymas istoriškai buvo neatsiejama Dzūkijos nacionalinio parko kraštovaizdžio dalis, tačiau vietos ūkininkai palaipsniui atsisakė šios tradicinės ūkio šakos. Viena pagrindinių priežasčių – mažos gyvulininkystės veiklos generuojamos pajamos. Todėl ankščiau ganymui naudotos ir prižiūrėtos teritorijos apaugo medžiais ir krūmais, sunyko daug vertingų atvirų buveinių, saugomų rūšių radaviečių.

Įgyvendinant nuostatus, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija yra įsipareigojusi skatinti ūkininkavimo būdus bei kitą veiklą, kurie padėtų išsaugoti ir palaikyti palankią buveinių, saugomų rūšių populiacijų apsaugos būklę. Ji kasmet organizuoja ir vykdo gamtotvarkos darbus – tvarko apleistas ir užaugančias teritorijas. Tai apima agrarinės aplinkosaugos priemonių, susijusių su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų ir vandens telkinių apsauga, įgyvendinimą, tradicinio neintensyvaus ir ekologinio ūkininkavimo plėtojimą.

Be to, siekdama atkovoti prarandamas atviras buveines, yra nupirkusi 3 galvijų bandas ir perdavusi jas vietos ūkininkams, kurie sėkmingai vykdo veiklą, kuria darbo vietas. Pavyzdžiui, projekto „Naturalit“ metu direkcija išvalė nuo želiančių krūmų ir jaunų medelių 27 ha plotą Grūdos upės slėnyje ir perdavė 10 galvijų ūkininkui, kad galvijai būtų ganomi išvalytoje teritorijoje. Per du ganiavos sezonus kraštovaizdis slėnyje ryškiai pasikeitė ir tapo toks, kaip ir ankščiau, kai dar buvo ganomi aplinkinių kaimų gyvuliai. Taip pat direkcijos perduotais galvijais ūkininkai prižiūri atviras buveines Nemuno saloje ties Merkine, Gaudiškių pievose prie Darželių kaimo.

Skerdyklos įrengimas gerins sąlygas gyvulininkystės plėtojimui

Skerdyklos įrengimu siekiama visapusiškos naudos. Gyvulių ganymas, šienaujamos pievų buveinės leis ne tik atkurti ir palaikyti gerą natūralių pievų ir ganyklų būklę, bet ir didins galvijininkystės plėtrą regione, sudarys galimybes esamiems ir būsimiems šio krašto ūkininkams didesne kaina realizuoti ūkio produkciją. Atsigavęs ūkininkavimas taip pat prisidės plėtojant gamtinį turizmą, sukurs papildomų darbo vietų ir stiprins vietos ekonomiką.

Skerdyklos įrengimas finansuojamas įgyvendinant LIFE projektą „NATURA 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ NR. LIFE 16 IPE/LT/016 („Naturalit“), jam numatoma skirti 81 000 Eur. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija skerdyklos projektą rengia ir įgyvendina be verslo partnerių pagalbos. Partnerystė su verslu numatoma tik ateityje, kai skerdykla bus parengta veiklai, o valdytojas parinktas viešo konkurso būdu.

Pokyčiai įgyvendinami tariantis su vietos bendruomene

Direkcijai svarbi visuomenės nuomonė, todėl dėl skerdyklos idėjos buvo konsultuojamasi su vietos ūkininkais bei jų asociacija. Taip pat nuolat vyksta reguliarūs susitikimai-diskusijos su vietos (Marcinkonių ir Merkinės) bendruomenėmis. Į šiuos susirinkimus yra kviečiami seniūnijos darbuotojai, aplinkinių kaimų seniūnaičiai ir bendruomenių nariai. Apie skerdyklos, kaip gyvulininkystės skatinimo priemonės, įrengimo planus gyventojai nuosekliai informuojami keletą metų. Žinia skelbiama ne tik direkcijos veiklos ataskaitų metu, bet ir projekto „Naturalit“ organizuojamuose susirinkimuose bendruomenėms. Vien praėjusiais metais jų vyko šeši.

Direkcija, atsižvelgdama į vietos bendruomenės dėl skerdyklos pastato statybos išsakytas pastabas ir įžvalgas, stabdo skerdyklos įrengimą projekte numatytoje vietoje, Marcinkonių kaime. Projekto „Naturalit“ komanda atliks galimybių analizę dėl skerdyklos įrengimo vietos parinkimo bei informuos apie priimtus sprendimus.

Bendrai finansuoja Europos Sąjunga. Išsakytas požiūris ir nuomonės nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ir Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios agentūros (CINEA) nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei paramą teikianti institucija nėra už juos atsakingos.