Liepos 4 -5 d.  ir  11-12 d. vyko saugomų teritorijų direkcijų specialistų (ekologų) stažuotės, skirtos  plėšriųjų paukščių ir juodojo gandro monitoringo vykdymui. Stažuotės yra tokia mokymų forma, kai labiau patyrę kolegos dalijasi savo patirtimi su naujais ar mažiau patyrusiais darbuotojais.  Stažuotės buvo organizuojamos skirtinguose regionuose, ne tik dėl dalyvių patogumo, bet ir dėl ekologinių regionų skirtumų. Liepos 4-5 d. stažuotė vyko Gubernijos miško biosferos poligone, o liepos 11-12 d. – Taujėnų-Užulėnio miškų biosferos poligone. Stažuotėse dalyvavo 24 saugomų teritorijų direkcijų ekologai, daugiausiai vykdantys valstybinį šios paukščių grupės monitoringą. Stažuotėms vadovavo ornitologai dr. Gintarė Grašytė ir Saulis Skuja iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, bei dr. Rimgaudas Treinys iš Gamtos tyrimų centro.

Plėšriųjų paukščių ir juodojo gandro monitoringas yra vienas sudėtingiausių, tad stažuočių tikslas buvo pagilinti ekologų žinias vykdant paukščių stebėjimus bei lizdų paiešką, nustatant teritorijoje gyvenančių porų skaičių.

Plėšriųjų paukščių ir juodojo gandro monitoringą sudaro dvi dalys, kurių pirmoji – paukščių stebėjimas, siekiant nustatyti, kurioje Paukščių apsaugai svarbios teritorijos dalyje gali būti įsikūrusios paukščių poros. Tam svarbu ne tik kuo tiksliau atpažinti skirtingas paukščių rūšis dideliu atstumu (iki 3-4 km), bet ir labai gerai žinoti jų ekologijos ir elgsenos aspektus (kokia elgsena rodo užimtą teritoriją, kaip toli gali skristi maitintis ir t.t.). Stažuotės metu patyrę Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Gamtos tyrimų centro atstovai išsamiai pristatė visus šiuos aspektus lauko sąlygomis, o saugomų teritorijų direkcijų specialistai  galėjo pasidalinti jau turima patirtimi, kuomet stažuotės dalyviai įtvirtino žinias pasiskirstę nedidelėmis grupelėmis teritorijose.

Antroji plėšriųjų paukščių ir juodojo gandro monitoringo dalis – paukščių lizdų paieška pagal stebėjimus. Ši dalis svarbi tiek teritorijoje esančių porų skaičiaus nustatymui, tiek tiesiogiai paukščių apsaugai, mat šios grupės paukščiai sugrįžta į tas pačias vietas ir tuos pačius lizdus, todėl juos labai svarbu žinoti ir apsaugoti, siekiant išsaugoti šias rūšis Lietuvoje. Plėšriųjų paukščių ir juodojo gandro lizdų paieška yra ne tik sudėtinga techniškai, bet ir reikalauja specifinių žinių atpažįstant ir nustatant, kurios rūšies lizdas aptiktas, ar jis užimtas, ar jame auga jaunikliai. Dr. Gintarė Grašytė iš anksto parengė ir supažindino dalyvius su išsamia informacija, kaip atskirti skirtingų paukščių rūšių lizdus, kaip svarbu gerai žinoti skirtingų rūšių veisimosi laiką, kokie papildomi požymiai gali padėti atpažinti lizdo šeimininką. Stažuočių metu saugomų teritorijų direkcijų ekologai ir į stažuotę Gubernijos miškuose prisijungę Valstybinių miškų urėdijos Kuršėnų regioninio padalinio miškininkai praktiškai taikė šią mokymų medžiagą – tikrino anksčiau nustatytus lizdus, ieškojo naujų lizdų, identifikavo jų užimtumą, nustatinėjo rūšis.

G. Grašytės nuotrauka

R. Treinio nuotrauka

Stažuočių metu dalyviai ne tik gilino žinias, įgijo patirties, bet ir atliko dalį valstybinio aplinkos monitoringo. Surinkta aktuali informacija apie saugomų rūšių lizdus, jų užimtumą bus patalpinta Saugomų rūšių informacinėje sistemoje ir taip prisidės prie geresnės šių rūšių apsaugos.