LIFE integruotasis projektas – iš gamtos vertybių pusės

1
Giedrius Švitra. Lietuvos saugomos teritorijos ir Natura 2000 teritorijos
2
Birutė Valatkienė. Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje
3
Giedrius Švitra. Vabzdžiai saugomi pagal ES direktyvą
4
Dalytė Matulevičiūtė. EB svarbos pievų ir pelkių buveinės Lietuvoje
5
Remigijus Karpuška. Šikšnosparniai – grėsmingi tik vabzdžiams

Projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” (LIFE IP PAF-NATURALIT ), Nr. LIFE16 IPE/LT/016 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika. Už tinklalapyje pateikiamą informaciją visą atsakomybę prisiima autoriai. Čia pateikiamas turinys nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę.