Mokomasis seminaras „Gamtotvarkinė priemonė – miško kontroliuojamieji gaisrai“

1
Ch. Ruffner. Developing Rx Burn Plans
2
G. Kibirkštis. Gaisrų vaidmuo ekosistemose. Gaisrai pelkėse
3
M. Lapelė. Miško gaisrai kaip natūralus Pietų Lietuvos gamtos reiškinys

Projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” (LIFE IP PAF-NATURALIT ), Nr. LIFE16 IPE/LT/016 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika. Už tinklalapyje pateikiamą informaciją visą atsakomybę prisiima autoriai. Čia pateikiamas turinys nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę.