Naturalit projekto komanda, siekdama įgyti projekto įgyvendinimui reikalingų žinių bei susipažinti su efektyvaus Natura 2000 teritorijų tinklo valdymo ir stebėsenos gerosios praktikos pavyzdžiais, gegužės 6 – 8 dienomis lankėsi Suomijoje. Komandos atstovai iš Aplinkos ministerijos, Aplinkos projektų valdymo agentūros bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 3 dienų trukmės mokomojo vizito metu domėjosi  Suomijos Natura 2000 teritorijų sistema, tinklo finansavimo principais, ekspertų įtraukimo į su Natura 2000 tinklu susijusių sprendimų priėmimo procesą klausimais, inovatyviomis rūšių ir buveinių stebėsenos priemonėmis ir technologijomis, gamtosauginių priemonių įgyvendinimo atvirose ir miško buveinėse pavyzdžiais ir kt.

Pirmąją vizito dieną daug dėmesio skirta pasidalinti patirtimi inovatyvių technologinių įrankių taikymo stebėsenos ir duomenų analizei srityje. Buvo pristatyta Suomijos saugomų teritorijų valdymui naudojama GIS sistema apžvelgiant sistemos planavimo, stebėsenos ir ataskaitų rengimo funkcijas. Pati sistema sudaryta iš standartinio modelio, taikomo daugumoje šalių. Duomenys kaupiami vienoje duomenų bazėje, kuri yra debesyje (serveryje), ir į vieną centrinę bazę duomenys suplaukia iš įvairių posistemių (retų rūšių, buveinių, monitoringo ir kt.). Sukaupus duomenis formuojamos ataskaitos pagal tipinius poreikius. Susitikimo metu suomiai taip pat pristatė prioritetinių teritorijų ir priemonių nustatymui naudojamą Zonation įrankį. Tai akademinės auditorijos kurtas ekologinis modelis, kuris leidžia modeliuoti tam tikras prognozes ir priimti sprendimus teritorijos tvarkymui, buveinių gerinimui, retų rūšių apsaugai.

Antrąją dieną Naturalit komandos atstovai susipažino su įvairių monitoringų programomis ir jų įgyvendinimui naudojamomis priemonėmis. Komandos ypatingo dėmesio sulaukė savanoriško darbo koncepcijos pritaikymas. Suomijoje savanoriškas darbas naudojamas pakankamai plačiam veiklų spektrui: monitoringui, gamtotvarkiniams darbams, teritorijų tvarkymui („keliauk ir tvarkyk“), lankytojų infrastruktūros remonto/įrengimo darbams, invazinių rūšių naikinimui, viešinimo veikloms (fotografavimui, tinklaraščių, video, straipsnių kūrimui), gidų paslaugoms, renginių organizavimui, meno gamtoje iniciatyvoms. Laikomasi požiūrio, kad valstybinė žemė priklauso visiems piliečiams – todėl skatinama ją tvarkyti savanoriškai. Suomijoje organizuojamos stovyklos (savaitgalinės ar savaitinės) gamtotvarkiniams darbams atlikti (šienavimui, upių tvarkymui ir pan.), gamtotvarkinės atostogos. Kai kurios iniciatyvos, tokios kaip avių ganymo, netgi yra mokamos, t.y. savanoris susimoka 450 eurų/ savaitei mokestį tam, kad galėtų gyventi parke ir prižiūrėti ganymo veiklas. Į savanoriškus darbus įtraukiamos organizacijos, vietos bendruomenės. Įtraukiamos įvairios tokios socialinės grupės kaip pensininkai, jaunimas. Naudojamas kalinių darbas (pastaba: Suomijoje taikoma atviro kalėjimo koncepcija). Naturalit projekto komanda tikisi, kad dalis savanoriavimo praktikų gali būti pritaikytos ir Lietuvoje.

Trečią mokomosios kelionės dieną buvo pristatyti gamtotvarkiniai darbai, kurie buvo atlikti Metsahallitus vykdomų projektų Freshabit IP ir CoastNet vietovėse. Mokymų dalyviai aktyviai domėjosi bendradarbiavimo su ūkininkais bei agro-aplinkosauginių išmokų apskaičiavimo praktika tvarkant atviras buveines, Suomijos patirtimi vykdant integruotąjį projektą, skirtą vandens buveinių atkūrimui, gėlavandenių rūšių apsaugai. Buvo aptartos tolesnio patirties dalinimosi ir projektų rezultatų sklaidos galimybės. Sekančiais metais Suomijos atstovai ketina atvykti į Lietuvą. Pasibaigus mokomajam vizitui bus tęsiamas bendradarbiavimas bioįvairovės apsaugos srityje. 

 

Detali vizito ataskaita