2018 m. birželio 11-13 d. Suomijoje, nuostabiame Punkaharju nacionaliniame parke, vyko Šiaurės šalių (Suomija, Švedija bei Danija) įgyvendinamų LIFE programos Gamtos projektų, tarp jų ir integruotųjų projektų, o taip pat Europos Komisijos Aplinkos direktorato, Mažų ir vidutinių įmonių vykdomosios agentūros EASME bei už LIFE projektų stebėseną atsakingos NEEMO grupės atstovų susitikimas. Į šį susitikimą buvo pakviestas ir Lietuvos integruotasis projektas „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ (LIFE IP PAF-NATURALIT). Jam atstovavo projekto vadovė Birutė Valatkienė bei administratorė Jurgita Visakavičiūtė.

Susitikimo metu buvo pristatytos aktualiausios LIFE programos naujienos, ypač susijusios su ateinančiu nauju finansiniu 2021-2027 m. periodu. Taip pat svarstyti su socialinės-ekonominės naudos vertinimu, projektų tęstinumu, papildomais (finansuojamų ne LIFE programos lėšomis) veiksmais susiję klausimai, aptarta būtinybė projektus koordinuoti nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygiu bei preliminarios bendradarbiavimo galimybės. Susitikime buvo nagrinėjami finansiniai bei techniniai-administraciniai projektų, ypač integruotųjų, klausimai.

2019 m. bus organizuojamas Europos integruotųjų projektų susitikimas, o netrukus šiame procese iniciatyvą planuoja perimti ir Lietuva.

Susitikimo pranešimai ir projektų pristatytmai ČIA.