akustinis prietaisas

Akustinis genių monitoringo prietaisas

Gruodžio 17 dieną, 9 val. kviečiame dalyvauti nuotoliniame renginyje, kuriame Vytauto Didžiojo universiteto Miško mokslų katedros mokslininkai pristatys porą metų vykdyto tyrimo rezultatus, kurio metu buvo išbandytas inovatyvių technologijų taikymas retų geninių paukščių paieškai ir monitoringui. Tyrimas atliktas įgyvendinant LIFE integruotąjį projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“. Numatyta renginio trukmė – 2 val.

„Paukščių populiacijų būklė yra labai svarbus rodiklis, parodantis visos miško ekosistemos būklę, tačiau kai kurios paukščių rūšys, ypač geniniai paukščiai ir pelėdos, yra itin sunkiai aptinkami, nes gyvena atokiose ir po žiemos gamtininkams sunkiai prieinamose vietose, o jų tarškinimą išgirsti galima tik paryčiais, neretai saulėtekio metu – aiškina naują paukščių apskaitos metodiką išbandžiusios mokslininkų grupės vadovas prof. Gediminas Brazaitis, – todėl tradicinis apskaitos metodas, kai gamtininkai turi nueiti didelius atstumus ir užfiksuoti paukščių balsus, yra labai imlus laikui, reikalauja didelio kiekio kvalifikuotų ornitologų, kurių Lietuvoje trūksta, ir nėra labai efektyvus.“

VDU mokslininkai pasitelkė iš užsienio kolegų perimtą technologiją – paukščių balsų įrašymo aparatūrą ir specialią kompiuterinę garsų analizės programą. Ornitologai įrenginius kėlė į tyrimų taškuose esančius medžius, garso įrašai buvo daromi užprogramavus prietaisus įrašinėti ankstyvo ryto laiku. Technologiją išbandžiusios mokslininkų grupės tikslas buvo palyginti skirtingų apskaitos metodų efektyvumą ir gauti daugiau žinių apie retųjų geninių paukščių aktyvumą veisimosi laikotarpiu. Buvo lyginamas tradicinis paukščių monitoringas bei stebėsena naudojant balso įrašus, išanalizuotus programine įranga ir perklausius ekspertui.

Tyrimo rezultatus pristatys prof. dr. Gediminas Brazaitis, lekt. Kastytis Šimkevičius, VDU doktorantė Loreta Bisikirskienė. Taip pat trumpai bus pristatyti ir kiti šiuo metu vykdomi tyrimai: pelėdų bei migruojančių paukščių monitoringo metodai, pasitelkiant technologinius sprendimus.

Prisijungimas į renginį bus atsiųstas iš anksto užsiregistravusiems dalyviams. Registruotis galima iki gruodžio 16 d. imtinai, užpildant žemiau esančią registracijos anketą.