2020 m. vasario 26 d. Zarasuose Baltijos aplinkos forumas kartu su Aukštaitijos ir Dzūkijos nacionalinių parkų direkcijomis surengė pirmuosius mokymus ūkininkams apie gyvulininkystės skatinimą ir vertingų atvirų buveinių priežiūrą saugomose teritorijose.

Renginio metu gyvulininkystės skatinimo veiklų projekte koordinatorius Justas Gulbinas pristatė LIFE integruotojo projekto veiklas ir siekius, piemenavimo idėją ir užsienio valstybių sėkmingus pavyzdžius. Gamtos tyrimų centro atstovė Dr. Jūratė Sendžikaitė papasakojo apie saugomas pievų buveines, jų vertę ir priežiūrą ganant jose gyvulius. „Lietuvos klimatas palankus pievų ekosistemoms vystytis, tačiau jas būtina prižiūrėti. Pievų išlikimą Lietuvoje lemia žmogaus veikla: ganymas, šienavimas ir ekologinio atkūrimo darbai. Itin skausmingas pievoms šienavimo ir ganymo nutraukimas, tad ūkininkai – viltis pievų buveinėms išlikti!” – kalbėjo J. Sendžikaitė.

Ūkininkai taip pat turėjo puikią progą įgyti praktinių žinių. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai Edita Daujotaitė-Petreikienė, Daivydas Barzda ir Romualdas Kryžiokas pristatė reikalavimus ir rekomendacijas skerdyklų įrengimui, jų patalpoms, darbuotojams, maisto gamybos patalpų ir procesų, dokumentacijos ir laboratorinės kontrolės išlygas. Taip pat buvo apžvelgti ir gyvūnų priverstinio skerdimo reikalavimai bei tvarka, gyvūnų ligos ir priežiūra. Susirinkę ūkininkai džiaugėsi gavę vertingos informacijos ir naudingų patarimų.

Savo asmenine patirtimi renginyje pasidalino ir „Sartų lankų jautienos” kooperatyvo administracijos vadovas Gintaris Petrėnas. Ūkininkas yra veterinarijos gydytojas, buvęs „Pieno puta” kooperatyvo narys, ūkininkauti pradėjęs dar 1999 m. Jo sėkmingai vadovaujamas kooperatyvas „Sartų lankų jautiena” įsteigtas dar 2015 m., susivienijus 5 regiono ūkininkams, auginantiems mėsinius galvijus ir avis. Šiuo metu kooperatyvą sudaro 9 ūkininkai, kurių ūkiuose per metus užauginama daugiau kaip 300 mėsinių ir Angus veislės galvijų. Gyvuliai auginami juos laisvai ganant natūraliose pievose. Žiemą šeriami tik ūkyje užaugintais ir pagamintais pašarais. Kadangi Lietuvoje tokia praktika nebuvo taikoma, sėkmingų pavyzdžių ir gerosios patirties kooperatyvo steigėjai ieškojo keliaudami po įvairias šalis. Pasak kooperatyvo vadovo, jo nariai ir šiandien nesustoja mokytis ir savo įgūdžius bei žinias tobulina dalyvaudami įvairiose parodose ir mokymuose tiek šalies viduje, tiek užsienio valstybėse. „Kooperatyvas vertina ir puoselėja ne tik senąsias lietuviško ūkio ir maisto ruošimo, bet ir naujas natūralaus maisto ruošimo technologijas. Mūsų ūkiuose užaugintų galvijų mėsa sveika, skani ir aromatinga, o iš kokybiškos žaliavos pagaminama ir kokybiška produkcija. Be to, vykdome projektą „Sartų lankų jautienos natūralus maistas į namus”, todėl trumpiname maisto tiekimo grandinę parduodami savo ūkiuose užaugintų galvijų mėsą tiesiogiai vartotojui“ – pasakoja G. Pitrėnas. Ūkininkas džiaugiasi, kad kooperatyvas ne tik dirba kartu, bet ir yra tarsi šeima – kartu atostogauja ir mini įvairias šventes, bei neslepia optimizmo: „Manau ši pažintis tęsis ir ateityje, prasmingai bendradarbiaujant vardan pievų išsaugojimo!“