Ukininkopatarejas: Čia visur buvo smėlis – Dzūkijos kopų atkūrimo istorija

Svečius marcinkoniškė Angelė Liuolienė sutinka dainuodama dzūkiškas dainas. Šalta. Vietiniai gaubiasi storomis spalvotomis striukėmis, taip nenoromis trukdydami pajusti senojo kaimo dvasią. Bet užtenka apsižvalgyti – smėlėtas kelias, po samanomis irgi kur ne kur galima matyti smėlį. Smėlyje kapstosi šuo, o toliau tik pušys ir nedaug dirbamos žemės. Dykos apylinkės ir jose laimę jau daugelį metų kuriantys žmonės, marcinkoniškiai, kurie tądien mums pasakojo apie smėlį.

Skaityti daugiau...